SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คู่สัญญาขู่ฟ้องสปส.5.7พันล้าน หลังสั่งยุติโครงการซื้อคอมพ์ฯ

คู่สัญญาขู่ฟ้องสปส.5.7พันล้าน หลังสั่งยุติโครงการซื้อคอมพ์ฯ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม แหล่งข่าวจากกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กลุ่มธุรกิจค้าร่วมเอส โอ เอ คอมเซอร์เทียม ซึ่งเป็นคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในโครงการจัดหาและดำเนินการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแรงงาน หรือโครงการซื้อคอมพิวเตอร์ 2.8 พันล้าน เตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก สปส. จำนวน 5,788 พันล้านบาท หลังจากที่คณะกรรมการ (บอร์ด) สปส.มีมติให้ยุติโครงการดังกล่าว เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยว่า สปส.ไม่สามารถนำงบประมาณที่เป็นงบบริหารร้อยละ 10 ไปใช้ดำเนินการได้ เพราะไม่ตรงวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎหมาย

แหล่งข่าวกล่าวว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม กลุ่มธุรกิจค่าร่วมเอส โอ เอฯได้มอบอำนาจให้นายกฤษดา อุดมกาญจนชัย ทนายความทำหนังสือแจ้งเตือนครั้งสุดท้ายมาถึงนายอภัย จันทนจุลกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายจุฑาธวัช อินทรสุขศรี ปลัดกระทรวงแรงงาน นายนคร ศิลปอาชา รองปลัดกระทรวงแรงงาน และนายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการ สปส. เพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาและขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย โดยอ้างถึงสัญญาเช่าที่ได้ลงนามกันตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2549 โดยระบุว่า นับตั้งแต่มีการลงนามในสัญญา ปรากฏว่า สปส.และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เพิกเฉย ละเลย โดยมีเจตนาที่ไม่ดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ แต่กลับปล่อยปละละเลย ไม่ยอมตรวจรับมอบงานโดยไม่มีเหตุผลใดๆ มารองรับ อันจะทำให้สัญญาดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ในหนังสือดังกล่าวยังระบุว่า นอกจากนี้ ยังมีการให้ข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับสัญญาไปในทางที่เสียหายในเชิงปฏิเสธสัญญา เป็นผลให้กลุ่มธุรกิจค้าร่วมเอส โอ เอฯได้รับความเสียหาย ฉะนั้น ในฐานะทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจ ขอแจ้งมายังท่านเพื่อให้ยุติปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น และขอให้ชำระเงินตามสัญญาจำนวน 2,894,136,000 บาท

และการที่ สปส.และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารในทางเสียหาย ตลอดจนปล่อยปละละเลย ไม่ยอมตรวจรับมอบงานจนทำให้สูญเสียโอกาสในการแสวงหาผลกำไรในทางดำเนินธุรกิจปกติ อันเป็นการจงใจทำให้กลุ่มธุรกิจค้าร่วมฯได้รับความเสียหาย ขอคิดค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงิน 5,788,272,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ มาชำระภายใน 30 วัน โดยขอให้แจ้งผลการพิจารณาภายใน 15 วัน หากพ้นกำหนดแล้วยังเพิกเฉยไม่ดำเนินการใด ๆ ถือว่าละเลยหรือละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย'' หนังสือดังกล่าวระบุ

แหล่งข่าวกล่าวว่า ภายหลังที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความกรณีที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผลสะเทือนไปยังโครงการอื่นๆ ที่ สปส.เตรียมนำงบประมาณบริหารไปใช้ทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับผู้ประกันตน เพราะไม่มีใครกล้าอนุมัติเนื่องจากกลัวว่าทำผิดกฎหมาย ล่าสุด กรมการจัดหางานได้ของบประมาณ 8 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนคนว่างงาน แต่ได้รับการปฏิเสธ เนื่องจากถือว่าเป็นภารกิจปกติของกรมการจัดหางานอยู่แล้ว

''มีหลายโครงการที่ได้อนุมัติไปแล้ว แต่มีเสียงครหาถึงความไม่โปร่งใส จึงมีการเตรียมข้อมูลส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบด้วย อาทิ การเอาเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 5 ล้านบาท ซึ่งบอร์ดอนุมัติไปเมื่อปีก่อน มีการแจกครอบครัวละ 1,000 บาท ในพื้นที่ของนักการเมืองที่กุมอำนาจ ซึ่งไม่เกี่ยวกับผู้ประกันตนเลย หรืออย่างกรณีการเอาเงินไปใช้ในวันแรงงานแห่งชาติก็เช่นเดียวกัน'' แหล่งข่าวกล่าว

 

แหล่งข่าว : มติชน
ลงวันที่ 24/10/2007 15:39:44
จำนวนผู้ชม 1288
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ