SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับอาจารย์ วุฒิป.ตรี-เอก ดังนี้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับอาจารย์ วุฒิป.ตรี-เอก ดังนี้ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพน ักงานมหาวิทยาลัย โดยมีราย ละเอียดดังนี้
 
 คณะทันตแพทยศาสตร์
 1.อาจารย์ สังกัดภาควิชาทันตกรรมบูรณะ
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางทันตแพทยศาสตร์ หรือสูงกว่า และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75
 ตำแหน่งที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2550
 
 2.อาจารย์ สังกัดภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางทันตแพทยศาสตร์หรือสูงกว่า และได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
 -มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 ตำแหน่งที่ 2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2550
 
 ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร.0-5394-4412 ในวันและเวลาราชการ
 
 คณะมนุษยศาสตร์
 3.อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาเยอรมัน
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ทางภาษาและวรรณคดีเยอรมัน ภาษาและภาษาศาสตร์เยอรมัน การสอนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศ
 ตำแหน่งที่ 3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2550
 
 4.อาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาไทย (สาขาวิชาภาษาจีน) (4 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอกทางภาษาจีน ภาษาและวรรณกรรมจีน ภาษาศาสตร์จีน วรรณคดีจีน จีนศึกษา(การเมือง เศรษฐกิจ สังคม) หรือการเรียนการสอนภาษาจีน
 -ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นเจ้าของภาษาสามารถพิจารณารับสมัครโดยมีคุณสมบัติคือ ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางภาษาจีน ภาษาและวรรณกรรมจีน วรรณคดีจีน หรือการเรียนการสอนภาษาจีน
 ตำแหน่งที่ 4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550
 
 ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5394-3210, 3227 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 08/10/2007 11:10:19
จำนวนผู้ชม 5025
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ