SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ เปิดรับสมัคร ครูอัตราจ้าง ดังนี้

โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ เปิดรับสมัคร ครูอัตราจ้าง ดังนี้ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง
 
 ด้วยโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
 
 
 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1.1 ตำแหน่งครูสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 
 ตำแหน่งครูสอนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
 1.3 ตำแหน่งครูสอนกลุ่มสาระวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 ตำแหน่งครูสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
 ต้องไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร
 ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
 ตำแหน่งครูสอนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
 การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
 ต้องไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร
 - ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
 
 ตำแหน่งครูสอนกลุ่มสารวิชาคอมพิวเตอร์
 - การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์
 
 ต้องไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร
 ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
 กำหนดวันรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
 รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2550 ไม่เว้นวันหยุดราชการและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องอำนวยการ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 
 เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
 - ใบสมัครขอรับได้ที่ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 
 สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาตามตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 ฉบับ
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถ้ามี ) จำนวน 1 ฉบับ และจะต้องมีการลงนามรับรองสำเนาเอกสารตามระเบียบงานสารบรรณด้วยทุกฉบับ
 วัน เวลา และสถานที่สอบ (สอบสัมภาษณ์ )
 สอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2550 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ
 
 ห้องอำนวยการ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์
 
 การประกาศผลการสอบคัดเลือก
 กำหนดการประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2550
 
 7. เงื่อนไขการจ้าง
 ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะได้รับอัตราค่าจ้าง ดังต่อไปนี้
 1. ตำแหน่งครูสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ อัตราจ้างเดือนละ 5,000.- บาท
 2 ตำแหน่งครูสอนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ อัตราจ้างเดือนละ 5,000.- บาท
 3. ตำแหน่งครูสอนกลุ่มสารวิชาคอมพิวเตอร์ อัตราจ้างเดือนละ 7,630.- บาท
 โดยสั่งจ้างตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0819501182
ลงวันที่ 08/10/2007 11:08:35
จำนวนผู้ชม 3482
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51827 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127970 คน