SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มั่นใจว่าได้เข้ามาดูแลและแก้ปัญหาในหลายด้าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มั่นใจว่าได้เข้ามาดูแลและแก้ปัญหาในหลายด้าน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับนายอภัย จันทนจุลกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงบทบาทของกระทรวงแรงงานในช่วงของรัฐบาลชุดนี้ว่า มั่นใจว่าได้เข้ามาดูแลและแก้ปัญหาแรงงานได้ในหลายด้าน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการแรงงาน การว่างงาน การผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิต่างๆ การส่งเสริมให้มีสหภาพหรือสหพันธ์แรงงาน ปัญหาค่าจ้างของลูกจ้างทั้งนอกระบบและในระบบ ที่ได้นำทุกฝ่ายทั้งฝ่ายลูกจ้าง นายจ้าง ภาครัฐมาหารือหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยภายในสถานประกอบการหรือโรงงานต่างๆ

โดยกระทรวงฯ ได้ประกวดให้รางวัลแก่สถานประกอบการที่มีมาตรฐานการทำงานที่ดี ดูแลช่วยเหลือลูกจ้าง มีสวัสดิการด้านต่างๆ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ มีผลสะท้อนบทบาทการทำงานจากต่างประเทศที่ต้องการแรงงานชั้นฝีมือของไทยมากขึ้น ซึ่งสืบเนื่องจากที่ผ่านมากระทรวงฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้ เพิ่มทักษะแรงงาน ทั้งด้านภาษาต่างประเทศ ความชำนาญเฉพาะทางด้านอาชีพ ทำให้สามารถยกระดับฝีมือแรงงานที่ไปทำงานในต่างประเทศจากแรงงานไร้ฝีมือที่มีมากในอดีตกลับเป็นแรงงานมีฝีมือ รายได้ก็เพิ่มขึ้น มีหลายประเทศที่นายจ้างต้องการต่อสัญญาให้แรงงานทำงานต่อไป

และเมื่อเร็วๆ นี้ ภาคธุรกิจของออสเตรเลียได้เข้าพบตนแสดงความสนใจให้แรงงานไทยไปทำงานมากขึ้น จึงนับได้ว่านโยบายการทำงานของกระทรวงแรงงานภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีได้สนับสนุนส่งเสริมจนทำให้แรงงานนับล้านคนอยู่ดีมีสุข.

แหล่งข่าว : ไทยโพสต์
ลงวันที่ 03/10/2007 08:48:25
จำนวนผู้ชม 1257
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ