SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกันสังคม ย้ำคุ้มครองคนตกงาน รับประโยชน์ตามสิทธิกรณีตกงาน

ประกันสังคม ย้ำคุ้มครองคนตกงาน รับประโยชน์ตามสิทธิกรณีตกงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับนายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานนั้น จะต้องเป็นผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน สิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อว่างงานนั้น คือ การช่วยเหลือในการบริการจัดหางาน การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน และได้รับเงินทดแทนในกรณีว่างงาน ไม่ว่าจะถูกเลิกจ้างหรือลาออกก็ตาม ทั้งนี้ กรณีว่างงานเพราะถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบ ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน ส่วนกรณีที่ผู้ประกันตนลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน จะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบ ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน การจะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเมื่อถูกเลิกจ้างหรือลาออกนั้น ผู้ประกันตนจะต้องไปขึ้นทะเบียนหางานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน ทั้งนี้ สปส. จะเริ่มจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ให้ตั้งแต่วันที่ 8 ของการว่างงานเป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่ออกจากงานแล้ว สปส.ขอให้รีบไปยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานโดยเร็ว เพราะหากไปขึ้นทะเบียนเกินกว่า 30 วันนับแต่วันว่างงานจะได้รับประโยชน์ทดแทนตามสิทธิที่เหลือนับแต่วันขึ้นทะเบียน และหากผู้ประกันตนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด หรือสายด่วน 1506

แหล่งข่าว : แนวหน้า
ลงวันที่ 20/09/2007 09:25:12
จำนวนผู้ชม 1978
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ