SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ เปิดรับ วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี 7 อัตรา

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ เปิดรับ วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี 7 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มีความ ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 1.นักอาชีวบำบัด (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีกิจกรรมบำบัด (วทบ.กิจกรรมบำบัด)
 -อายุไม่เกิน 35 ปี
 -มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานได้ทั้งกับผู้ป่วยเด็ก และผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (ผู้ป่วยผู้ใหญ่)
 -มีความรู้ ความสามารถ พิมพ์ดีดภาษาไทย-อังกฤษได้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 
 2. ตำแหน่งพนักงานอาชีวบำบัด (2 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
 -มีความรู้ ความสามารถ ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 -ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี
 
 3. ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ (3 อัตรา)
 -วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
 -สามารถอยู่เวรผลัด เช้า-บ่าย-ดึก ได้
 -มีความรู้ ความสามารถ ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 -อายุไม่เกิน 35 ปี
 หมายเหตุ:ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในวันสมัคร ตามตำแหน่งดังนี้.- (ซึ่งค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืน ไม่ว่ากรณีใด)
 -ตำแหน่ง นักอาชีวบำบัด 50 บาท
 -ตำแหน่ง พนักงานอาชีวบำบัด 30 บาท
 -ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 30 บาท
 
 ผู้ที่สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติภายในกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 2550 โทร.0-2591-4242 ต่อ 6722 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กันยายน 2550
ลงวันที่ 14/09/2007 16:26:26
จำนวนผู้ชม 2028
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ