SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สุรินทร์ ย้ำ ผู้ประกันตน เลิกกังวล ประกันสังคม มี 2 กองทุนคุ้มครองดูแลลูกจ้าง

สุรินทร์ ย้ำ ผู้ประกันตน เลิกกังวล ประกันสังคม มี 2 กองทุนคุ้มครองดูแลลูกจ้าง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับนายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า ปัจจุบัน สปส.มีกองทุนประกันสังคมที่ให้ความคุ้มครองลูกจ้างในสถานประกอบการ ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป โดยลูกจาง ผู้ประกันตนจะต้องส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างโดยคำนวณจากค่าจ้างต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาท จะต้องจ่ายเงินสมทบ เดือนละ 83 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท จ่ายเงินสมทบเดือนละ 750 บาท โดยผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครอง ใน 7 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ทุพพลภาพ และ ตาย ที่ไม่เนื่องจากการทำงาน รวมทั้ง คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน

นายสุรินทร์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายจากการทำงานนั้น สปส.มีกองทุนเงินทดแทนให้ความคุ้มครอง โดยนายจ้างจะเป็นผู้จ่ายเงินสมทบเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งเงินสมทบจะคิดจากค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างทั้งปีรวมกันคูณกับอัตราเงินสมทบของประเภทกิจการนั้น โดยจะจ่ายในอัตราที่ไม่เท่ากันซึ่งอยู่ระหว่างอัตราร้อยละ 0.2-1.0 ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงภัยตามลักษณะและประเภทกิจการ อีกทั้งนายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบตามอัตราหลัก 4 ปี ติดต่อกันและในปีที่ 5 จะมีการคำนวณอัตราส่วนการสูญเสีย เพื่อลดหรือเพิ่มอัตราเงินสมทบของนายจ้าง ซึ่งหากนายจ้างจัดให้มีความปลอดภัยในการทำงานที่ดี ลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานน้อยลงก็จะได้ลด"อัตราค่าประสบการณ์"ได้สูงสุดถึงร้อยละ 80 ของอัตราเงินสมทบ

"เงินสมทบที่จัดเก็บมาได้นั้นจะนำมาจ่ายเป็นเงินทดแทนให้กับลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องมาจากการทำงานซึ่งส่งผลทำให้ลูกจ้างต้องหยุดงาน สูญเสียอวัยวะบางส่วน ทุพพลภาพ เสียชีวิตหรือสูญหาย โดยลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทนเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนการขาดรายได้ ค่าทำศพหรือค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน ซึ่งลูกจ้างมีสิทธิเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จ.ปทุมธานี และ จ.ระยอง" เลขาธิการ สปส.กล่าวและว่า ปัจจุบัน สปส.ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนกว่า 9 ล้านคน และมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จำนวน 379,348 แห่ง

 

แหล่งข่าว : แนวหน้า

    ลงวันที่ 13/09/2007 14:03:28
จำนวนผู้ชม 1619
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ