SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


องค์การบริหารส่วนตำบล พรหมณี รับสมัคร พนักงานส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบล พรหมณี รับสมัคร พนักงานส่วนตำบล | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

    องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีความ ประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้ปฏิบัต ิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 1.วิศวกรโยธา ระดับ 3
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
 2.นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรือ -สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร
 
 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี (อาคารหลังใหม่) อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โทร.0-3732-6156, 0-3732-6936 ต่อ 11, 15 และทางเว็บไซต์  ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2550
 
 
http://www.prommanee.comลงวันที่ 11/09/2007 19:22:46
จำนวนผู้ชม 3461
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ