SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครข้าราชการ

สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครข้าราชการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

    รับสมัครข้าราชการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์
 
 ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์ จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเพื่อขอรับโอนย้ายหรือบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5/ 6 ว สำหรับปฎิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เป็นข้าราชการ หรือบุคคลทั่วไปที่มีผลการสอบเข้ารับราชการของสำนักงาน ก.พ.
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปและมีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร (การอ่าน การพูด การเขียน) ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการปฏิบัติงานได้
 กำหนดวัน เวลา การรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2550 ถึง 15 ตุลาคม 2550
 สมัครได้ที่สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนบริหารงานบุคคล) อาคาร 4 ชั้น 8
 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยการสมัครด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรือทาง E-mail มาที่ supan@pi.ac.th , ataporn@yahoo.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-590-1919 , 02-591-8620,02-590-1812 โทรสาร 0-2590-1919
 ผู้มีความประสงค์สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pi.ac.th
 
 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
 1. สัมภาษณ์
 2. การทดสอบทักษะทางคอมพิวเตอร์
 3. การทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ
 ซึ่งจะแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกให้ทราบภายหลัง
 แหล่งที่มา: อัฏฐพร หิรัญพฤกษ์
 โทรศัพท์: 02-590-1806
 E-Mail: ataporn@health.moph.go.th
 ลงวันที่ 11/09/2007 19:22:07
จำนวนผู้ชม 2765
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ