SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ธนาคารออมสิน เปิดรับ สมัครงาน วุฒิปวส.-ปริญญาตรี

ธนาคารออมสิน เปิดรับ สมัครงาน วุฒิปวส.-ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ
ธนาคารออมสิน มีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างประจำธนาคารออมสิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง/คุณสมบัติ

1. ลูกจ้างปฏิบัติงานด้านช่างภาพ จำนวน 3 อัตรา

- วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางโสตทัศนูปกรณ์ นิเทศศาสตร์ ช่างภาพ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีผลงานและประสบการณ์เกี่ยวกับงานถ่ายภาพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- ทำสตอรี่บอร์ด และสคริปต์ภาพ ทำเทคนิคในการผลิตภาพวีดีทัศน์ สไลด์ หรือภาพยนตร์ชุด ถ่ายภาพ และบันทึกภาพงานในกิจกรรมสำคัญฯ ของธนาคาร ควบคุมการจัดเก็บ และซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์การผลิตภาพ ล้างแต่งฟิล์ม อัด และขยายภาพ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการอัดขยายภาพ และการตัดต่อวีดิทัศน์ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ลูกจ้างปฏิบัติงานด้านพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

- อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี ในการรักษาพยาบาล เตรียมผู้ป่วยให้แพทย์ทำการรักษาดูแลผู้ป่วย ทำแผล และฉีดยาตามคำสั่งแพทย์ ปฐมพยาบาลผู้ป่วย จัดและจ่ายยาให้ผู้ป่วยตามคำสั่งแพทย์ จัดส่งผู้ป่วยที่มีอาการหนักไปโรงพยาบาล ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสิน

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากประวัติส่วนบุคคล ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และ/หรือผลงานและประสานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร โดยธนาคารจะเชิญผู้สมัครที่ธนาคารสนใจเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ และ/หรือสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิที่จะไม่เรียนบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการทดสอบ หรือสัมภาษณ์หรือไม่พิจารณาบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิใด ๆ โต้แจ้งมิได้

การรับสมัคร
ให้ผู้ที่สนใจสมัครสมัครผ่านระบบ Super E-Recruitment Program ของธนาคาร โดยสามารถสมัครผ่านเข้าระบบได้ทาง
www.gsb.or.th www.superresume.com/gsb ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2550 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CALL CENTER 1115
ลงวันที่ 03/09/2007 12:19:05
จำนวนผู้ชม 10760
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ