SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกันสังคม แนะผู้ประกันตนโสด ระบุชื่อผู้มีสิทธิรับ เงินสงเคราะห์ กรณีตาย ให้ชัดเจน

ประกันสังคม แนะผู้ประกันตนโสด ระบุชื่อผู้มีสิทธิรับ เงินสงเคราะห์ กรณีตาย ให้ชัดเจน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

    

นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า จากข้อร้องเรียนของผู้ประกันตนที่ได้สอบถามเข้ามายังสำนักงานประกันสังคม เกี่ยวกับเรื่องการทำหนังสือระบุชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์และเงินบำเหน็จชราภาพในกรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย โดยสำนักงานประกันสังคมกำหนดให้ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบกรณีตายตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป เมื่อถึงแก่ความตายให้จ่ายเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตแก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์นั้น หากผู้ประกันตนมิได้มีหนังสือระบุไว้ให้นำมาเฉลี่ยจ่ายให้แก่สามี ภรรยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่ากัน ดังนั้น หากผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ควรทำหนังสือระบุชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์กรณีตายให้ชัดเจน โดยการบันทึกข้อความเก็บไว้เป็นหลักฐาน ระบุสถานที่ วันเดือนปีที่ทำหนังสือ ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และที่อยู่ของผู้ประกันตน สิ่งสำคัญคือ ผู้ประกันตนต้องระบุให้ชัดเจนว่า เมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตแล้วได้ประสงค์ให้จ่ายเงินสงเคราะห์แก่บุคคลใด โดยต้องระบุชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนและที่อยู่ของผู้มีสิทธิ ลงชื่อผู้ประกันตน ลงชื่อพยาน แต่หากผู้ประกันตนมีทายาทหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมายอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำหนังสือ

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ได้แต่งงาน หรือบิดามารดาเสียชีวิต และไม่มีทายาท หากประสงค์จะมอบสิทธิรับเงินให้แก่บุคคลอื่น ก็สามารถทำหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์กรณีตายได้ ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนไม่มีบุคคลที่จะรับสิทธิ เงินดังกล่าวจะตกเป็นของกองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์และเงินบำเหน็จชราภาพกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต จะต้องเป็นทายาทหรือผู้มีสิทธิคือ บุตร สามี ภรรยา บิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย นอกจากจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพแล้ว ทายาทหรือผู้มีสิทธิยังจะได้รับเงินค่าทำศพ จำนวน 30,000 บาท และได้รับเงินสงเคราะห์ (กรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี ทายาทหรือผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยหนึ่งเดือนครึ่ง และกรณีผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ทายาทหรือผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยห้าเดือน )

อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ผู้ประกันตนต้องแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับสิทธิและพยานมาด้วย จึงจะถือว่าเอกสารฉบับดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตัวว่าเป็นผู้มีสิทธิอย่างแท้จริง สำหรับผู้มีสิทธิท่านใดยังไม่ได้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิตให้มายื่นขอรับสิทธิภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและ เขตพื้นที่ที่สะดวก

 

แหล่งข่าว : แนวหน้า
ลงวันที่ 28/08/2007 06:16:22
จำนวนผู้ชม 2919
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ