ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เปิดรับ สมัครงาน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ หลายอัตรา

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เปิดรับ สมัครงาน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ หลายอัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ    ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยใน) (1 อัตรา) 
- วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต
- มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1 
- ปฏิบัติพยาบาลเต็มเวลา การพยาบาลเต็มเวลาเต็มเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 8 ปี และมีประสบการณ์เฉพาะทาง หอ ผู้ป่วยใน หรือดูแลผู้ป่วยมะเร็งต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์ด้านงานบริหาร

2. พยาบาลวิชาชีพ (ด้านพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด) (1 อัตรา)
- วุฒิพยาบาลศาตรบัณฑิต
- มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ ชั้น 1
- ปฏิบัติพยาบาลเต็มเวลา การพยาบาลเต็มเวลาเต็มเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 8 ปี และมีประสบการณ์เฉพาะทาง หอ ผู้ป่วยใน หรือดูแลผู้ป่วยมะเร็งต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์ด้านงานบริหาร
- ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
- ถ้าสำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พยาบาลวิชาชีพ (ด้าน Urgent Room) (1 อัตรา)
- วุฒิ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ ชั้น 1
- มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 8 ปี และมีประสบการณ์งานห้องฉุกเฉิน หรือการพยาบาลวิกฤตต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์ด้านงานบริหาร
- ถ้าสำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. พยาบาลวิชาชีพ (Central Supply) (1 อัตรา)
- วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต
- มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ ชั้น 1
- มีความรู้พื้นฐานทางการพยาบาลผ่าตัดและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ภายในโรงพยาบาล
- ปฏิบัติพยาบาลเต็มเวลา การพยาบาลเต็มเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 8 ปี และมีประสบการณ์งานหน่วย Central Supply ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์ด้านงานบริการ
- ผ่านการอบรมหลักสูตรการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเฉพาะทาง
- ถ้าสำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. Case Manager Nurse (1 อัตรา)
- วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิตและสำเร็จการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตทางด้าน Health Education หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ ชั้น 1
- ได้รับการอบรม Case Manger มีความรู้การดูแลทางคลินิก และทักษะทางเศรษฐศาสตร์
- มีประสบการณ์การทำงานดูแลผู้ป่วยมะเร็ง หรือทางด้านจิตสังคม หรือการดูแลการพยาบาลผู้ใหญ่

6. พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลหน่วยวิกฤต) (1 อัตรา)
- วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต
- มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ ชั้น 1
- ปฏิบัติพยาบาลเต็มเวลา การพยาบาลเต็มเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 8 ปี และมีประสบการณ์เฉพาะทางสาขา หรืองานหน่วยวิกฤตต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์ด้านงานบริหาร
- สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. พยาบาลวิชาชีพ (ด้านคุณภาพ) (1 อัตรา)
- วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต
- สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ ชั้น 1
- ปฏิบัติพยาบาลเต็มเวลา การพยาบาลเต็มเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์เฉพาะทางสาขา ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี
- ผ่านการอบรมด้วยคุณภาพ

8. พยาบาลวิชาชีพ (ด้านศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต) (1 อัตรา)
- วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต
- สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ ชั้น 1
- ปฏิบัติพยาบาลเต็มเวลา การพยาบาลเต็มเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 8 ปี
- ผ่านการอบรมด้านจิตสังคม การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ดี
- สมัครด้วยตนเอง
- ฝ่ายการแพทย์ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น 9 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
- สมัครทางไปรษณีย์
- ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อาคารวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ ชั้น 9 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาด บางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ
ลงวันที่ 27/08/2007 13:53:52
จำนวนผู้ชม 1858
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 09 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54436 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน