SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เกาหลี ออกกฎเหล็ก คัดคนงานไปขุดทอง ใช้รายชื่อของรัฐเท่านั้น

เกาหลี ออกกฎเหล็ก คัดคนงานไปขุดทอง ใช้รายชื่อของรัฐเท่านั้น | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับนายมนูญ ปุญญกริยากร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวถึงการจัดส่งคนหางานไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ว่า กรมการจัดหางานได้ศึกษาระบบการคัดเลือกคนงานของนายจ้างเกาหลีตามระบบ EPS พร้อมทั้งหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเกาหลีแล้ว พบว่า เกาหลีมีระบบการป้องกันไม่ให้มีการคัดเลือกคนงานรายนึ่งรายใดโดยเฉพาะเจาะจง นายจ้างที่ได้รับอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติจะต้องคัดเลือกคนหางานจากบัญชีรายชื่อคนงานที่ทางการแต่ละประเทศจัดส่งให้ทางการเกาหลีเท่านั้น โดยศูนย์การจ้างงาน (Job center) จะเป็นผู้เสนอรายชื่อคนงานให้นายจ้างคัดเลือกจำนวนไม่เกิน 5 เท่า ของโควตาการจ้างแรงงานต่างชาติที่นายจ้างได้รับ

"ในการเสนอรายชื่อให้นายจ้างคัดเลือกนั้น ศูนย์การจ้างงานจะเสนอรายชื่อคนงานที่ถูกนายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงานให้นายจ้างคัดเลือกเป็นลำดับแรก หากนายจ้างไม่คัดเลือก ศูนย์การจ้างงานจึงจะเสนอรายชื่อคนงานชุดใหม่ที่ยังไม่เคยเสนอรายชื่อให้นายจ้างเพื่อให้คัดเลือกต่อไป"นายมนูญ กล่าวและว่า สำหรับข้อมูลคนงานที่นายจ้างจะได้รับเพื่อนำไปประกอบการคัดเลือกนั้น ประกอบด้วย ภาพถ่าย ข้อมูลสัญชาติ อายุ เพศ การศึกษา ตำแหน่งที่สมัคร สถานที่ทำงานที่คนงานต้องการ เมื่อนายจ้างคัดเลือกคนงานรายใดแล้วต้องการทราบข้อมูลส่วนตัวของคนหางานเพิ่มเติม จะต้องยื่นคำขอต่อสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลีอีกครั้ง

 

แหล่งข่าว : แนวหน้า
ลงวันที่ 24/08/2007 12:21:29
จำนวนผู้ชม 1616
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ