SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รัฐวิสาหกิจขึ้นเงินเดือน4% แต่ละแห่งพิจารณาเองก่อนชงครม.

รัฐวิสาหกิจขึ้นเงินเดือน4% แต่ละแห่งพิจารณาเองก่อนชงครม. | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

    

คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เห็นชอบให้รัฐวิสาหกิจ 3 กลุ่ม 66 แห่ง ขึ้นเงินได้ไม่เกินร้อยละ 4 ขึ้นกับดุลพินิจของบอร์ดแต่ละแห่ง อิงมติ ครม.ที่ให้ข้าราชการขึ้นเงินเดือนได้ร้อยละ 4 มีผล 1 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม นายอภัย จันทนจุลกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ โดยมีกรรมการจากตัวแทนฝ่ายพนักงาน ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมเพื่อหารือแนวทางปรับขึ้นเงินเดือนรัฐวิสาหกิจ 66 แห่ง ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 ให้ปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการร้อยละ 4 มีผลวันที่ 1 ตุลาคมนี้ โดยการประชุมใช้เวลาหารือเกือบ 4 ชั่วโมง

ภายหลังการประชุม นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ กล่าวถึงสาเหตุที่ใช้เวลาหารือนานเกือบ 4 ชั่วโมงว่า เนื่องจากกรรมการจากบางหน่วยงานเสนอว่า ยังไม่ควรขึ้นเงินเดือนรัฐวิสาหกิจ จึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน จนในที่สุดที่ประชุมมีมติ 4 ข้อ และถือว่าผ่านการรับรองของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ แล้ว

“มติ 4 ข้อคือ กลุ่มแรก รัฐวิสาหกิจ 13 แห่งที่ ครม.อนุมัติให้ปรับค่าจ้างได้เอง มีมติให้อำนาจกรรมการหรือบอร์ดแต่ละแห่งพิจารณาขึ้นค่าจ้างไม่เกินร้อยละ 4 เช่น การบินไทย ปตท. อสมท ทศท กลุ่มที่สอง 39 แห่งใช้โครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น ให้ปรับเพิ่มได้ร้อยละ 4 เช่น ธนาคารออมสิน การเคหะแห่งชาติ เป็นต้น กลุ่มที่สาม 14 แห่ง มีโครงสร้างเงินเดือนแบบกำหนดอัตราเงินเดือน ที่ประชุมให้ขึ้นค่าจ้างได้ไม่เกินร้อยละ 4 เช่น กฟผ. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น” นายผดุงศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจกลุ่มแรก 13 แห่ง และกลุ่มที่สาม 14 แห่ง ให้ใช้งบประมาณของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ส่วนกลุ่มที่สองใช้งบประมาณรัฐบาล ส่วนข้อสุดท้าย เมื่อรัฐวิสาหกิจทั้งสามกลุ่มมีมติอย่างไร ให้ทำบัญชีรายละเอียดส่งมายังคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ เพื่อนำเข้าที่ประชุมกรรมการกลั่นกรอง จากนั้นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเสนอที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งยังไม่กำหนดว่าจะเสนอเข้า ครม.เมื่อใด แต่คณะกรรมการฯ จะดำเนินการโดยเร็ว เพื่อให้มีผลขึ้นเงินเดือนทันกับข้าราชการ ซึ่งจะขึ้นเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคมนี้

ส่วนการขึ้นเงินเดือนรัฐวิสาหกิจทั้ง 66 แห่งจะใช้เงินมากน้อยเท่าใดนั้น นายผดุงศักดิ์ กล่าวว่า ยังตอบไม่ได้ เพราะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบอร์ดแต่ละแห่งว่าจะปรับขึ้นเงินเดือนเท่าใด แต่มีกรอบในการพิจารณาขึ้นเงินเดือนตามมติ ครม. คือ กลุ่มแรก 13 แห่ง และกลุ่มที่สาม 14 แห่ง ขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 4 ส่วนกลุ่มที่สอง 39 แห่งให้ขึ้นได้ ร้อยละ 4 เท่ากับข้าราชการ เนื่องจากโครงสร้างเงินเดือนของรัฐวิสาหกิจกลุ่มนี้ไม่สูงมาก ขั้น 58 ซึ่งเป็นเงินเดือนขั้นสูงที่สุดแสนกว่าบาทเท่านั้น

ส่วนกรณีบอร์ดรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งพิจารณาไม่ขึ้นเงินเดือน พนักงานจะมีช่องทางเรียกร้องความเป็นธรรมอย่างไร นายผดุงศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ตอบแทนบอร์ด ตอบแทนรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งไม่ได้ แต่แนวทางการขึ้นเงินเดือนให้อิงตามมติ ครม. ซึ่งทางคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ มีมติให้ขึ้นได้ทั้ง 3 กลุ่ม ส่วนแต่ละแห่งจะขึ้นเงินเดือนเท่าใดต้องกลับไปพิจารณาเอง ใช้ดุลพินิจ ดูจากผลประกอบการ ฐานะ รายได้ ซึ่งต้องใช้ความรอบคอบคำนึงถึงการบริหารจัดการของแต่ละรัฐวิสาหกิจด้วย

 

แหล่งข่าว : คมชัดลึก
ลงวันที่ 22/08/2007 05:25:56
จำนวนผู้ชม 1344
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ