SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สปส .แจงก่อนรับสิทธิฯต้องจ่ายเงินกองทุนตามกำหนด

สปส .แจงก่อนรับสิทธิฯต้องจ่ายเงินกองทุนตามกำหนด | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับสปส.แนะผู้ประกันตนยื่นเรื่องขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนทุกกรณี ภายใน 1 ปี พร้อมเตรียมเอกสารในการยื่นให้ครบถ้วนที่ สปส.เขตพื้นที่/จังหวัด จะรับสิทธิรวดเร็ว

นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า จนถึงขณะนี้ยังมีผู้ประกันตนบางรายที่ยังไม่ทราบว่า การมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนทุกกรณีมีเงื่อนไขการเกิดสิทธิ ซึ่งตามกฎหมายประกันสังคมได้กำหนดให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนแต่ละกรณีก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯภายในเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด อย่างกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน และกรณีทุพพลภาพ ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ หรือก่อนทุพพลภาพ

ส่วนกรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 7 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันคลอด กรณีตาย ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนถึงแก่ความตาย กรณีสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีชราภาพ ผู้ประกันตนที่มีอายุครบ 55 ปี และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือเมื่อเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยมีเงื่อนไข กรณีผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเป็นเงินก้อนคราวเดียว หากกรณีผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วครบ 180 เดือน จะได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนตลอดชีวิต

กรณีว่างงาน ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน โดยการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนทุกกรณี ต้องทำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่มีสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนนั้น ๆ ยกเว้นกรณีว่างงาน ซึ่งผู้ประกันต้องยื่นเรื่องพร้อมกับขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้าง หรือลาออกจากงาน ทั้งนี้ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนทุกกรณีได้ที่ สปส.ทุกแห่ง และให้ตรวจสอบเอกสารที่จะยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ท่านใดสงสัยสอบถามได้ที่ สปส.เขตพื้นที่/จังหวัดทุกแห่ง หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

 

แหล่งข่าว: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
ลงวันที่ 12/08/2007 08:28:05
จำนวนผู้ชม 1455
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ