SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัคร วุฒิปวช. 16 อัตรา

สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัคร วุฒิปวช. 16 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือ กลูกจ้างตามสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 1.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (4 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป สาขาพาณิชกรรม (การบัญชี)
 -มีความสามารถในการจัดทำบัญชีการรับ-จ่าย และการเก็บรักษาเงิน
 -มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ โดยการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม หรือมีความสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
 -มีมนุษยสัมพันธ์และมีน้ำใจในการให้บริการ
 -มีความสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
 -มีความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน
 
 2.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (12 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
 -มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ โดยการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม หรือมีความสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
 -มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์ได้
 -มีมนุษยสัมพันธ์และมีน้ำใจในการให้บริการ
 -มีความสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
 -มีความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน  
 
 ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 4 อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  
www.Pawn.co.th  ลงวันที่ 02/08/2007 02:49:57
จำนวนผู้ชม 3749
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ