SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สปส. เตือนผู้ประกันตน ม. 39 ส่งเงินสมทบ ไม่ต่อเนื่องอาจส่งผลให้สิ้นสภาพ

สปส. เตือนผู้ประกันตน ม. 39 ส่งเงินสมทบ ไม่ต่อเนื่องอาจส่งผลให้สิ้นสภาพ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

    

สำนักงานประกันสังคม ได้ทำการสำรวจข้อมูล พบมีผู้ประกันตน ม.39 ส่งเงินสมทบ ไม่ต่อเนื่อง ทำให้สิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตนจำนวนไม่น้อย เพื่อป้องกันปัญหาการขาด ส่งเงินสมทบ ขอให้ผู้ประกันตนตรวจสอบการส่งเงินสมทบเป็นประจำทุกเดือน

นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 จำนวนไม่น้อยที่ไม่นำส่งเงินสมทบ ส่งผลให้สิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตน เพื่อเป็นการ รักษาสิทธิและป้องกันปัญหาดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมจึงขอให้ผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 หมั่นตรวจสอบการนำส่งเงินสมทบเป็นประจำทุกเดือน หากพบว่า ภายในระยะเวลา 12 เดือนผู้ประกันตนส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน หรือไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน อาจเป็นเหตุให้ความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สิ้นสุดลง

เลขาธิการฯ กล่าวย้ำว่า ปัจจุบันมีจำนวนผู้ประกันตนโดยสมัครใจ มาตรา 39 ทั้งสิ้น 357,777 ราย (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2550 ) ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบด้วยตนเอง เดือนละ 432 บาท จะได้รับสิทธิประโยชน์ ความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคม 6 กรณี คือ เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายไม่เนื่องจากการทำงาน คลอดบุตร ทุพพลภาพ สงเคราะห์บุตร เสียชีวิต และชราภาพ สำหรับผู้ประกันตนที่สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับการคุ้มครองต่ออีก 6 เดือน โดยไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม สามารถใช้สิทธิ ได้ตามปกติ ถึง 4 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายไม่เนื่องจากการทำงาน คลอดบุตร ทุพพลภาพ และเสียชีวิต สำหรับกรณีชราภาพ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบจำนวนเงินสะสม ของตนเองได้ ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม
ลงวันที่ 28/07/2007 21:04:15
จำนวนผู้ชม 1357
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ