SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน มีนายจ้างหลายรายจ่ายเงินสมทบเกิน รับเงินคืนได้

สำนักงานประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน มีนายจ้างหลายรายจ่ายเงินสมทบเกิน รับเงินคืนได้ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

    สำนักงานประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตนที่มีนายจ้างรายหลายจ่ายเงินสมทบเกิน รับเงินคืนได้ ให้กรอกข้อความในแบบขอรับเงินคืนให้ชัดเจน เมื่อได้รับจดหมายแจ้งจาก สปส.พร้อมแนบเอกสารส่งกลับ สปส. รอรับเงินโอนผ่านธนาคาร

นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ประกันตนจำนวนไม่น้อยทำงานกับนายจ้างหลายราย ซึ่งนายจ้างจะต้องหักเงินสมทบจากค่าจ้างที่ได้ 5% สมทบ เข้ากองทุนประกันสังคม ซึ่งหากเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนที่นำส่งรวมกันแล้ว มีจำนวนเกินกว่า เงินสมทบขั้นสูงสุด คือ 750 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนสามารถขอรับเงินสมทบส่วนที่เกินคืนได้ (สปส.จัดเก็บเงินสมทบจากรายได้ต่ำสุดที่ 1,650 บาทต่อเดือน สูงสุด 15,000 บาทต่อเดือน หรือ จ่ายเงินสมทบต่ำสุดเท่ากับ 83 บาทต่อเดือน สูงสุดเท่ากับ 750 บาทต่อเดือน)

ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้ปรับปรุงการคืนเงินให้ผู้ประกันตน โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางบริการให้ผู้ประกันตน ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประมวลผล และส่งหนังสือแจ้งการคืนเงินสมทบส่วนที่เกินทางไปรษณีย์ให้ผู้ประกันตนได้รับทราบ โดยขอให้ผู้ประกันตนลงนามในแบบขอรับเงินคืน พร้อมทั้งแนบสำเนาสมุดบัญชี เงินฝากธนาคารหน้าที่มีชื่อผู้ประกันตน ส่งกลับคืนสำนักงานประกันสังคมทางไปรษณีย์ (กรุงเทพฯ ส่งที่กองเงินสมทบ สำนักงานประกันสังคม ส่วนต่างจังหวัดส่งที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงาน วงเล็บมุมซอง “ขอคืนเงินสมทบ”)

ทั้งนี้ ขอย้ำ ให้ผู้ประกันตนที่ยื่นขอรับเงินสมทบเกินสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินส่วนที่เกินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นำส่งเงินสมทบ สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการคืนเงินสมทบส่วนที่เกินด้วยวิธีโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีผู้ประกันตน ซึ่งขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้ทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคารในการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตนถึง 8 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารทหารไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หากผู้ประกันตนท่านใดมีปัญหาข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ได้ทุกวัน

 

ที่มา : กระทรวงแรงงาน
ลงวันที่ 28/07/2007 21:03:39
จำนวนผู้ชม 1655
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ