SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กระทรวงแรงงาน พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริการครบวงจร

กระทรวงแรงงาน พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริการครบวงจร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

    

นายจุฑาธวัช อินทรสุขศรี ปลัดกระทรวงแรงงาน เผยถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศว่า กระทรวงแรงงานจัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ "ร่วมคิด ร่วมสร้าง เพื่องานบริการประชาชน" อบรมบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกัน ยกระดับก้าวสู่บริการแบบครบวงจรที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และการให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ตแก่ประชาชน โดยเริ่มที่สำนักงานประกันสังคม ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวง กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดทำระบบคลังข้อมูลด้านแรงงานที่เป็นเอกภาพ ถูกต้อง แม่นยำ ของผู้ประกันตน ผู้ใช้แรงงาน ต่อนายจ้าง ด้วยงบประมาณ 2,800 ล้านบาท พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน ให้เป็นการบริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดบริการจุดเดียว (One Stop Service) หรือการให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต (e-Service)

แหล่งข่าว : เครือมติชน
ลงวันที่ 25/07/2007 12:15:12
จำนวนผู้ชม 5830
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ