SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รมว.แรงงานผลักดัน กม.คุ้มครองสิทธิมนุษยชนวอนอย่าล้ำเส้นละเมิดสิทธิ !!

รมว.แรงงานผลักดัน กม.คุ้มครองสิทธิมนุษยชนวอนอย่าล้ำเส้นละเมิดสิทธิ !! | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

    

วันที่ 6 กรกฎาคม 2550 นายอภัย จันทนจุลกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้บรรยายในการสัมมนาเรื่อง “ นโยบายการพัฒนากฎหมายและการคุ้มครองสิทธิแรงงานในสถานการณ์ปัจจุบัน ” จัดโดยคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน ร่วมกับมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เชิงสะพานหัวช้าง ราชเทวี

นายอภัยบรรยายสรุปใจความว่า การทำงานด้านการดูแลคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นสิ่งที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน มีตัวชี้วัดหลายประการที่ใช้บ่งชี้ได้ว่าสถานะด้านการได้รับการคุ้มครองและการดูแลทางสิทธิมนุษยชนของแรงงานใต้กรอบกฎหมายของไทยเป็นอย่างไร ซึ่งมีกฎหมายหลายฉบับและกำลังผลักดันอยู่ในขณะนี้คือ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่...) พ.ศ.... คณะกรรมกการร่างกฎหมายกฤษฎีกา คณะ 9 พิจารณาเสร็จแล้ว/ ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่...) พ.ศ.... คณะกรรมการร่างกฎหมายกฤษฎีกา คณะ 9 พิจารณาทบทวน ตรวจสอบบางประเด็น/ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.... คณะรัฐมนตรีรับหลักการแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา/ ร่างพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่...) พ.ศ.... คณะรัฐมนตรีรับหลักการแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา/ ร่างพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.... คณะรัฐมนตรีรับหลักการแล้ว/ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการประกอบอาชีพ พ.ศ.... กระทรวงแรงงานส่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.... กระทรวงแรงงานส่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ และร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ.... อยู่ระหว่างการดำเนินการของกระทรวงแรงงาน

นายอภัยกล่าวด้วยว่า หากกฎหมายต่างๆ เหล่านี้ผ่านการพิจาณาแล้วจะพลิกโฉมหน้าให้แรงงานที่อยู่ในความคุ้มครองได้รับโอกาสต่างๆ มากขึ้น ทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง จะได้รับสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชนครอบคลุมหลายๆ ด้านมากขึ้น โดยตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีหน้าที่ผลักดันเพื่อให้บังเกิดผลสำเร็จอย่างเต็มกำลัง ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งก็มีทั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตัวแทนนายจ้าง ลูกจ้าง หน่วยงานต่างๆ ช่วยกันดูแล ตรวจสอบ เพื่อผลประโยชน์ของทุกๆ ฝ่าย โดยเฉพาะประชาชน ทั้งนี้เมื่อได้รับสิทธิมนุษยชนแล้วต้องอย่าละลืมการปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามข้อบัญญัติของกรอบกติกากฎหมายที่วางไว้ ซึ่งตนไม่เห็นด้วยกับการละเมิดสิทธิของผู้อื่น โดยเฉพาะการชุมนุมเรียกร้องต่างๆ ควรต้องเป็นไปตามกติกา

 

แหล่งข่าว : กระทรวงแรงงาน
ลงวันที่ 09/07/2007 11:13:37
จำนวนผู้ชม 1403
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ