SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ได้กรรมการค่าจ้างชุดใหม่แล้ว เตรียมเสนอ ครม.อนุมัติ

ได้กรรมการค่าจ้างชุดใหม่แล้ว เตรียมเสนอ ครม.อนุมัติ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

    

นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นกรรมการค่าจ้างชุดใหม่ ที่มีการจัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่า ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ได้แก่ นายสมพงศ์ นครศรี จากสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย นายวัลลภ กิ่งชาญศิลป์ จากสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย นายอรรถยุทธ ลียะวณิช จากสภาองค์การนายจ้างผู้ค้าและบริโภคเครื่องอุปโภคบริโภค นายอรรถการ ตฤษณารังสี จากสภาองค์การนายจ้างการเกษตร ธุรกิจอุตสาหกรรมไทย และนายปัณณพงศ์ อิทธิ์อรรถนนท์ จากสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

สำหรับผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ได้แก่ นายประดิษฐ์ ปัตตายะโก จากสภาองค์การลูกจ้างแห่งชาติ นายนคร สุทธิประวัติ จากสภาองค์การลูกจ้างอิสระแห่งประเทศไทย นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ จากสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย นายทวี เตชะธีราวัฒน์ จากสภาองค์การลูกจ้างสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย และนายจำรัส ไชยลังกา จากสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย

นายผดุงศักดิ์ กล่าวว่า การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใสเรียบร้อยดี ไม่มีการล็อกสเปก หลังจากนี้จะได้นำรายชื่อผู้แทนที่ได้รับเลือกทั้งฝ่ายนายจ้าง-ลูกจ้าง เสนอให้นายอภัย จันทนจุลกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงนาม และนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการค่าจ้างชุดใหม่ จะได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เพื่อให้แล้วเสร็จทันขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้กับแรงงานในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ พร้อมกับข้าราชการที่จะได้ขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2550

 

แหล่งข่าว : ผู้จัดการ
ลงวันที่ 09/07/2007 11:10:24
จำนวนผู้ชม 1225
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ