SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เร่งหาทางออกให้สถานประกอบการจ้างงานคนพิการ

เร่งหาทางออกให้สถานประกอบการจ้างงานคนพิการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับนายจุฑาธวัช อินทรสุขศรี ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการ กล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประชุมส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองการทำงานคนพิการ ครั้งที่ 2/2550 ว่า จากข้อมูลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พบว่ามีสถานประกอบการที่ไม่มีการจ้างงานคนพิการและไม่ได้ส่งเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 710 แห่งขณะที่มีสถานประกอบการจ้างคนพิการทำงาน 1,082 แห่ง จ้างงานคนพิการ 1,823แห่งและสถานประกอบการที่ไม่จ้างคนพิการทำงาน แต่ส่งเงินสมทบกองทุนๆ จำนวน 302 แห่ง ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าสถานประกอบการที่ไม่ได้จ้างคนพิการและไม่ส่งเงินสมทบกองทุนอาจมีความจำเป็น จึงควรหาทางออกให้แก่สถานประกอบการเหล่านี้ อาทิ จัดสถานที่ในสถานประกอบการเพื่อรับผลิตภัณฑ์ของคนพิการมาจำหน่าย การเหมาจ้างงานผลผลิตของคนพิการหรือหน่วยงานภาครัฐควรพิจารณาให้คนพิการเข้าไปขายของหรืออาหารฝนหน่วยงานได้

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมเสนอให้มีร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และให้มีหน่วยงานด้านการสร้างมาตรการการส่งเสริมการมีงานทำในกระทรวงแรงงาน เพื่อให้มีหลักประกันและเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมทั้งให้กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกำหนดโควตา สัดส่วนของสถานประกอบการว่าควรมีการจ้างแรงงานคนพิการเท่าไร ซึ่งปกติอยู่ที่อัตราส่วนแรงงานปกติ 200 คนต่อ แรงงานคนพิการ 1 คน ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

"กรมการจัดหางาน ได้รับงบประมาณปี 2551 เพื่อจ้างคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแห่งละ 1 คน รวม 86 คน โดยเห็นว่าภาครัฐควรรับคนพิการเข้าทำงานเช่นเดียวกับนานาประเทศ

ทั้งนี้กระทรวงแรงงานจะเชิญนายจ้างมาพูดคุยเพื่อให้จ้างคนพิการเข้าทำงาน ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ หากสถานประกอบการรายใดไม่ให้ความร่วมมือ อาจมีบทกำหนดลงโทษ ซึ่งอาจถึงขั้นยึดทรัพย์นายจ้าง"

 

ที่มา : แนวหน้า
ลงวันที่ 02/07/2007 12:50:20
จำนวนผู้ชม 3068
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ