SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


แรงงานแจงสิทธิ “ คุ้มครองต่างด้าว ” ระดมเครือข่ายทั่วประเทศทำความเข้าใจ

แรงงานแจงสิทธิ “ คุ้มครองต่างด้าว ” ระดมเครือข่ายทั่วประเทศทำความเข้าใจ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

    

กระทรวงแรงงานล้อมรั้วจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (พม่า ลาว กัมพูชา) หวั่นเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ พร้อมให้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 สิทธิเท่าลูกจ้างไทยทุกประการ

วันนี้ (15 มิถุนายน 2550) นายสถาพร จารุภา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การที่กระทรวงแรงงานได้มอบภารกิจให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน โดยจัดสัมมนาผู้สื่อข่าวและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศกว่า 100 คน เรื่อง " การให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541" ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2550 เพื่อให้ทราบภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางการให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวซึ่งให้ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับแรงงานไทย ตลอดจนเป็นสื่อกลางประสานความเข้าใจระหว่างพนักงานตรวจแรงงาน ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว และประชาชนทั่วไปให้เข้าใจและได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด

นายสถาพร ได้กล่าวต่อไปว่า การที่ภาครัฐให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวโดยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.2541 สืบเนื่องมาจากต้องปฏิบัติตามสัตยาบันอนุสัญญาต่างๆ การป้องกันข้อกีดกันทางการค้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยมาตรฐานแรงงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศภาคเอกชน ระหว่างผู้ซื้อ-ผู้นำเข้า โดยให้ความคุ้มครองให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานซึ่งหมายถึง กฎหมายด้านคุ้มครองแรงงานค่าจ้างขั้นต่ำ การใช้แรงงานหญิง แรงงานเด็ก สวัสดิการแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้มีบรรทัดฐานในการปฏิบัติต่อแรงงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบทางสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ซึ่งกระทรวงแรงงานพร้อมที่จะคุ้มครองดูแลโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าว เพื่อให้มีทรัพยากรแรงงานที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ

ด้าน นายวสันต์ สาทร ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าขอให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวโดยให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายกำหนดนอกจากจะทำให้เกิดสวัสดิภาพในการทำงานที่ดีแล้ว ผลผลิตของงานก็ดีขึ้นด้วย และขอให้นายจ้างให้ความสนใจเรื่องสุขภาพ โดยนำพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพให้สม่ำเสมอ เนื่องจากแรงงานเหล่านี้เป็นผู้นำพาพาหะนำโรคร้ายแรง เช่น มาลาเรีย โรคเท้าช้าง ซึ่งโรคเหล่านี้สามารถแพร่กระจายสู่คนได้อย่างรวดเร็ว นับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเตรียมพร้อม โดยให้ติดต่อขอความรู้การป้องกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณสุขทั่วประเทศ นายวสันต์ กล่าว

ที่มา : กระทรวงแรงงาน
ลงวันที่ 18/06/2007 07:52:53
จำนวนผู้ชม 1367
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ