SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กก.สมานฉันท์ แรงงานไทย เสนอเพิ่มเติม 5 ประเด็นในร่าง รธน.

กก.สมานฉันท์ แรงงานไทย เสนอเพิ่มเติม 5 ประเด็นในร่าง รธน. | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ    นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เข้ายื่นหนังสือต่อนายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ รองประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อขอเสนอความเห็นเพิ่มเติม 5 ประเด็น ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 คือ ในรัฐธรรมนูญควรกำหนดให้ผู้ใช้แรงงานและประชาชนที่อาศัย หรือทำงานในพื้นที่นอกทะเบียนบ้านของตน สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. และสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว.ในพื้นที่ที่อาศัยหรือทำงานได้ และไม่ควรกำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของผู้ดำรงตำแหน่ง ส.ว. อีกทั้งเรื่องที่มาของ ส.ว. ควรมาจากการเลือกตั้ง ไม่ใช่ตามกระบวนสรรหาตามร่างรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ในเรื่องของสิทธิการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงาน และการเจรจาต่อรอง ต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐ ซึ่งไม่ควรถูกจำกัดเสรีภาพ และรัฐต้องจัดให้มีการคุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบการโดยเป็นองค์กรอิสระ ภายใต้การดูแลของรัฐ ในเรื่องสุดท้ายขอให้ยกเลิกนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ

 

แหล่งข่าว : ผู้จัดการ
ลงวันที่ 23/05/2007 09:16:15
จำนวนผู้ชม 1271
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ