SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สป.สัมมนา รับฟังความเห็นผู้ใช้แรงงาน ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ

สป.สัมมนา รับฟังความเห็นผู้ใช้แรงงาน ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ    คณะทำงานการแรงงานและสวัสดิการสังคม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สป.) จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้อะไรกับผู้ใช้แรงงาน โดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้แรงงานจากทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนา
        ทั้งนี้ นายชาญวิทย์ เจนชยารักษ์(***) ประธานคณะทำงานการแรงงานและสวัสดิการสังคม ระบุว่า การสัมมนาในวันนี้เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยเฉพาะหมวดที่ 5 ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ซึ่งเกี่ยวพันกับผู้ใช้แรงงานโดยตรง ซึ่ง สป.นับเป็น 1 ใน 12 องค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549 ที่มีหน้าที่ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อเสนอต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
        ทั้งนี้ ในการสัมมนาได้มีนายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาด้วย

 

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
ลงวันที่ 21/05/2007 06:33:33
จำนวนผู้ชม 1216
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ