SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สายรุ้ง ฉันทะชัยมงคล Assessment ตัวช่วย-ตัวสร้างพนักงานใหม่

สายรุ้ง ฉันทะชัยมงคล Assessment ตัวช่วย-ตัวสร้างพนักงานใหม่ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ    ต้องยอมรับว่า ด้วยประสบการณ์การทำงานที่ทำเกี่ยวกับเรื่อง E-learning และ E-testing ในรูปแบบของ total solution และการให้บริการทางด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ รวมถึงการให้บริการเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล

พร้อมทั้งการให้บริการคำปรึกษา การบริหาร บำรุงรักษาระบบ และการบริการ จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา รวมทั้ง ยังมีการฝึกอบรมมาอย่างยาวนานนั่นเอง จึงทำให้บริษัท โปรเกส อินฟอร์เมชั่น จำกัด ที่มีผู้ บริหารคือ "สายรุ้ง ฉันทะชัยมงคล" เป็นที่จับ ตามอง

มากไปกว่านั้น บริษัท โปรเกส อินฟอร์เมชั่น จำกัด ยังพัฒนารูปแบบการให้บริการออกมา อีกหลายรูปแบบ ทั้งในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การให้บริการระบบการศึกษาทางไกล รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ให้กับองค์กรต่างๆ

ที่ไม่เพียงเป็นเหตุให้องค์ความรู้ต่างๆ ถูก ต่อยอดขึ้นเป็นธุรกิจ หากในแง่ของการนำ เครื่องมือต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ก็ล้วนต่างทำให้บริษัท โปรเกส อินฟอร์เมชั่น จำกัด ถูกกล่าวถึงยิ่งขึ้น

"สายรุ้ง" บอกว่า จริงๆ แล้วบริษัทของเราเปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2530 แต่ยังไม่ได้รุกธุรกิจอย่างเป็นจริงเป็นจัง เพิ่งมารุกธุรกิจเมื่อตอนปี 2540 แต่ตอนนั้นก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอีก จึงทำให้หลายบริษัทไม่ค่อยให้ความสนใจ

"จนเมื่อปี 2543 เราจึงรุกธุรกิจอย่างจริงจังมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะจับกลุ่มธุรกิจการศึกษา หรือเครื่องมือต่างๆ ที่นำมาใช้ก็จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจการศึกษาและการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเกือบทั้งนั้น ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นหน่วยงานราชการและภาครัฐ ขณะที่ภาคเอกชนก็มีบ้าง"

ผลเช่นนี้เองจึงทำให้ "สายรุ้ง" มองว่าการที่จะทำให้คนในระบบการศึกษามีความรู้และมีพื้นฐานที่ดี เพื่อที่จะออกไปต่อยอดในระบบการทำงานต่อไปอย่างก้าวหน้า เรื่องของ "recruitment" มีส่วนสำคัญอย่างมาก

เพราะการ "recruitment" ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการรับสมัครงานเพียงอย่างเดียว หากยังเกี่ยว ข้องกับเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ และการทดสอบต่างๆ ด้วย

เช่น การทดสอบความฉลาดทาง การเรียนรู้, แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์

การทดสอบความสามารถในการเผชิญ ปัญหาและอุปสรรค, การทดสอบความคิดสร้างสรรค์, การทดสอบความมีจริยธรรม, การทดสอบความเข้าใจองค์กร, การทดสอบผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาอังกฤษ และการสำรวจด้านรูป แบบการเรียนรู้

ไม่เท่านั้น การ "recruitment" ยังช่วยให้องค์กรสามารถคัดเลือกคนที่เหมาะกับงานอย่างแม่นยำ, ช่วยให้กระบวนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น, ช่วยประหยัดเวลาของเจ้าหน้าที่ และช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการทดสอบด้วยกระดาษ

สิ่งสำคัญ การ "recruitment" ยังออกแบบมาเพื่อความเหมาะสมสำหรับวัฒนธรรมองค์กรในประเทศไทย และออกแบบมาเพื่อวัดเชาวน์ความคิดแต่ละด้าน แยกตามสมรรถนะในการทำงานแต่ละหน้าที่

ทั้งยังสร้างข้อคำถามในเชิงเจตคติมากกว่าความรู้ ความเข้าใจ ดังนั้นจึงค่อนข้างมีความแม่นยำมากกว่าแบบวัดอื่นๆ

นอกจากเรื่องดังกล่าว "สายรุ้ง" ยังวางรูปแบบธุรกิจให้ไปสอดรับกับเครื่องมือในการพัฒนา (development tools) ต่อไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง coporate English ที่เกี่ยวกับ บทเรียน ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานในองค์กร

แบบทดสอบเพื่อวิเคราะห์หาจุดที่ควรปรับปรุง รวมถึงการจัดหลักสูตรที่ให้เฉพาะตามทักษะของแต่ละบุคคล

หรือเรื่อง pointe cast publisher ที่เป็นโปรแกรมที่ช่วยสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงเรื่อง pointe cast publisher characteristics ที่สามารถบันทึกเสียงควบคู่ไปกับการนำเสนอสไลด์และการเคลื่อนไหวของสไลด์แต่ละหน้า

ที่สำคัญยังสามารถเพิ่มเติมเสนอกราฟิก ภาพยนตร์ หรือโปรแกรมอื่นๆ ในรูปแบบของ macromedia flash ร่วมกับ power point ได้อย่างรวดเร็ว

และสามารถสร้างสารบัญ จัดหมวดหมู่ของเนื้อหา เพื่อให้ง่ายและสะดวกสำหรับผู้ใช้ และอื่นๆ

นอกจากนั้นในเรื่องของ "development tools" ยังเกี่ยวข้องกับโปรแกรม competency software, learning management system, learning modules อีกด้วย

สำคัญอีกประการ "สายรุ้ง" ยังวางรูปแบบธุรกิจและเครื่องมืออย่าง "evaluation" เพื่อช่วยในการจัดสอบและประเมินผลสอบ ทั้งยังมีระบบการจัดเก็บคลังข้อสอบ และการสอบผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ

เพื่อทั้งหมดนี้จะได้เป็นเครื่องมือในการลดการจัดเก็บ จากที่เคยเป็นกระดาษก็จะมาอยู่ในรูปของดิจิทัลแทน

สิ่งสำคัญอีกอย่าง สำหรับบริษัท โปรเกส อินฟอร์เมชั่น จำกัด ก็คือในเรื่องของการฝึกอบรมบุคลากร เพราะการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการฝึกอบรมแบบ executive ในห้องปฏิบัติการ โดยมีวิทยากรที่มีความชำนาญในการสอนหลายๆ เรื่องด้วยกัน

แต่กระนั้น "สายรุ้ง" ก็ตั้งข้อสังเกตว่า ไม่ว่าแผนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรจะดีอย่างไร หรือบริษัทที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรองค์กรจะมีเครื่องมือดีอย่างไร คนที่เป็นผู้บริหารสูงสุดจะต้องเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ด้วย

หาไม่เช่นนั้น ฝ่าย human resource : HR ก็จะทำงานไม่ได้

หาไม่เช่นนั้น ฝ่าย human resource : HR ก็จะไม่สามารถจ้าง หรือหาบริษัทที่ปรึกษา พัฒนาบุคลากรมาอบรมพนักงานได้

ยิ่งเฉพาะในเรื่องของการรับสมัครงาน หรือ "recruitment" ด้วยแล้ว นับเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญมากๆ

"คือหลายๆ องค์กรมักจะประสบปัญหาเรื่องการรับสมัครพนักงานเสมอๆ หมายความว่า เมื่อเรารับใครเข้ามาทำงานแล้ว หากเขาไม่สามารถผ่านโปรได้ ไม่เพียงบริษัทจะเสียเวลา และเงินเดือน บริษัทยังจะต้องสูญเสียบุคลากร อีกบางส่วนที่ต้องสาละวนกับการสอนพนักงานใหม่"

"ซึ่งถ้าพนักงานคนนั้นผ่านก็โชคดีไป แต่ถ้าไม่ผ่านขึ้นมาล่ะ จะทำอย่างไร เหตุนี้เองดิฉันจึงคิดโปรแกรมขึ้นมา เพื่อให้พนักงานใหม่ตอบแบบทดสอบ ซึ่งมีทั้งหมด 30 ข้อด้วยกัน เป็นแบบทดสอบและประเมินผล 360 องศา คือประเมินรอบด้านเลยว่าเขามีความสามารถหรือไม่"

"ตรงตามวัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน หรือไม่ ซึ่งตรงนี้จะเป็นการกลั่นกรองพนักงาน ใหม่ชั้นหนึ่ง จากนั้นเมื่อเราประเมินเขาว่าสามารถสอบผ่านแบบทดสอบและประเมินผลแล้ว เราก็ส่งเขาให้กับหัวหน้าแผนกต่อไป เพื่อที่จะพัฒนาเขาต่อ"

"ซึ่งที่ผ่านมาในเรื่องของการประเมิน หรือ assessment ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ เพราะฝ่าย HR ไม่ได้ให้ความสำคัญ แต่ปัจจุบันนี้ในเรื่องของ assessment กำลังเป็นที่ยอมรับมากขึ้น เพราะ top management เริ่มเห็นความสำคัญบ้างแล้ว"

"เขารู้แล้วว่า assessment เป็นเครื่องมือ หนึ่งที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการประเมินพนักงานใหม่ได้ ขณะเดียวกันก็ยังช่วยในเรื่องของพัฒนาพนักงานในโอกาสต่อไป เพราะแบบทดสอบนั้นจะเห็นทั้ง หมดว่าพนักงานใหม่มีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไรบ้าง"

"ขณะเดียวกันก็มองเห็นด้วยว่า ถ้าฝ่าย HR จะพัฒนาเขาต่อไป ควรจะพัฒนาในด้านใดบ้าง พูดง่ายๆ คือครอบคลุมทั้ง 360 องศา เพื่อที่จะให้พนักงานใหม่เติบโตขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน แต่กระนั้นคนที่เป็นผู้บริหารก็จะต้องเข้าใจและให้ความสำคัญด้วย"

"เพราะจากข้อมูลที่ Thailand Journal 2006 Volume 1 รวบรวม ปรากฏว่าประเทศไทยนั้น ให้ความสำคัญต่อเรื่องการฝึกอบรมและการพัฒนาน้อยมาก ถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ ฮ่องกง และออสเตรเลีย คือองค์กรในประเทศไทยมีการฝึกอบรมเพียง 40% เท่านั้น"

"ขณะที่ออสเตรเลียให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ประมาณ 89.20% ฮ่องกง 92.30% และสิงคโปร์ 86% ดังนั้นคนที่เป็นฝ่าย HR จึงต้องพัฒนาตัวเองให้เป็น HR strategy ให้ได้ ขณะเดียวกันคนที่เป็น top management ก็จะต้องปรับทัศนคติด้วย ถึงจะทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายเดินไปในเป้าหมายเดียวกัน"

คือไม่เพียงรับสมัครบุคลากรเข้ามาตรงตามเป้าหมาย หากในแง่ของการพัฒนาก็จะต้องช่วยเขาให้ไปถึงฝั่งฝันด้วย

เพราะอย่างที่ทราบ องค์กรทุกองค์กรถูกขับเคลื่อนด้วย "ทุนมนุษย์" ทั้งสิ้น ดังนั้นทางเดียวที่จะทำให้ "ทุนมนุษย์" เกิดความสมบูรณ์ ทั้งต่อตัวเขาและองค์กร เขาก็จักต้องมีการพัฒนาอย่างถูกทางด้วย

ถึงจะทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ?

หน้า 39

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
ลงวันที่ 14/05/2007 09:52:31
จำนวนผู้ชม 1887
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ