SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เครือข่ายแรงงานนอกระบบเสนอออก ก.ม.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน

เครือข่ายแรงงานนอกระบบเสนอออก ก.ม.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเช้าวันนี้ (25 เม.ย.) เครือข่ายแรงงานนอกระบบ และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ นำโดยนายสมคิด ด้วงเงิน ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ พล.อ.สมชาย อุบลเดชประชารักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม เพื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ... เนื่องจากเห็นว่าผู้รับงานไปทำที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเย็บผ้า การเย็บเครื่องหนัง การเจียระไนพลอย รวมทั้งอื่นๆ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสายพานการผลิตในงานอุตสาหกรรม แต่ปรากฏว่ากฎหมายปัจจุบันยังคุ้มครองไม่ถึงกลุ่มแรงงานเหล่านี้ ทำให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านถูกละเมิดศักดิ์ศรีและพื้นฐานของแรงงาน เช่น ไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ไม่มีการคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน หรือไม่มีการทดแทนความเจ็บป่วย ดังนั้น เครือข่ายฯ จึงได้ยกร่างกฎหมายขึ้นมานำเสนอบนหลักการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน โดยยึดหลักการประสานประโยชน์ระหว่างผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้าน และหลักการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอเรียกร้องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเร่งออกกฎหมายดังกล่าว

 

แหล่งข่าว : ผู้จัดการ
ลงวันที่ 26/04/2007 10:50:38
จำนวนผู้ชม 1533
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ