SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สปส.วอนนายจ้าง รีบยื่นแบบสปส.6-09 เมื่อลูกจ้างออกจากงาน

สปส.วอนนายจ้าง รีบยื่นแบบสปส.6-09 เมื่อลูกจ้างออกจากงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม พบปัญหานายจ้าง ไม่ยอมแจ้งการออกจากงานให้กับลูกจ้าง ซึ่งมีผลกระทบต่อการขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม วอนขอความร่วมมือนายจ้างรีบยื่นแบบ สปส. 6-09 เมื่อมีลูกจ้างออกจากงาน
นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า จากการตรวจสอบสถานประกอบการ และข้อร้องเรียนพบว่ามีลูกจ้างจำนวนไม่น้อยแจ้งมาว่า มีสถานประกอบการหลายแห่งยังละเลยการแจ้งออกจากงานให้กับลูกจ้าง ทำให้สำนักงานประกันสังคมไม่สามารถตรวจสอบสถานะที่เป็นปัจจุบันของลูกจ้างได้ จึงไม่สามารถวินิจฉัยจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีต่าง ๆ เช่น กรณีว่างงาน กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีเจ็บป่วยให้กับลูกจ้างได้ สำนักงานประกันสังคมขอความร่วมมือนายจ้าง และสถานประกอบการทุกแห่งหากสถานประกอบการของท่านมีลูกจ้างลาออกจากงานให้รีบยื่นแบบ สปส.6-09 มายังสำนักงานประกันสังคมที่สถานประกอบการได้ขึ้นทะเบียนไว้โดยด่วน เพื่อบรรเทาปัญหากรณีที่ลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับสิทธิล่าช้า ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วน
ทั้งนี้ตามกฎหมายประกันสังคมกำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเข้า – ออกของลูกจ้าง หากนายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานต้องแจ้งขึ้นทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน และเมื่อลูกจ้างออกจากงานนายจ้างต้องส่งแบบ สปส.6-09 อย่างช้าไม่เกิน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป หากเกินกำหนดเวลาถือว่านายจ้างมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ศูนย์สารนิเทศ สายด่วน 1506 www.sso.go.th 
ลงวันที่ 04/04/2007 11:38:24
จำนวนผู้ชม 2494
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ