SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ภาษีประกันลูกกตัญญูคลอดแล้ว

ภาษีประกันลูกกตัญญูคลอดแล้ว | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับครอบครัวคนไทยโดยกำหนดให้บุตรสามารถนำเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ทำให้แก่บิดามารดาของตนเองหรือบิดามารดาของคู่สมรสมาหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)  ทั้งนี้สำหรับการจ่ายเบี้ยประกันตั้งแต่ปี 2549  เป็นต้นไป  โดยมีสาระสำคัญดังนี้

                    1.  บิดามารดาที่เอาประกันต้องมีเงินได้พึงประเมินได้ไม่เกิน  30,000  บาท

                    2. ผู้มีเงินได้ที่หักลดหย่อนต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดา (บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิยกเว้นฯ)

                    3.  หากบุตรหลายคนร่วมกันทำประกันสุขภาพให้บิดาหรือมารดา  ให้บุตรทุกคนได้รับการ หักลดหย่อนโดยเฉลี่ยเบี้ยประกันภัยที่บุตรร่วมกันจ่ายจริงแต่ไม่เกิน  15,000  บาท  ตามส่วนจำนวนผู้มีเงินได้

                    4.  กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว  ให้สามีหรือภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้  ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามจำนวนเบี้ยประกันที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน  15,000  บาท

                    5.  การประกันสุขภาพดังกล่าว จะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ  การชดเชยทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ  เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ  รวมถึงการประกันภัยอุบัติเหตุ  เฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  การทุพพลภาพ  การสูญเสียอวัยวะ    และการแตกหักของกระดูก  การประกันภัยโรคร้ายแรง  (Citical  Illiness) และการประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long  Term  Care) ด้วย    ซึ่งได้รับการอนุมัติจากกรมการประกันภัยแล้ว

                   6.  บุตรผู้หักลดหย่อนจะต้องมีใบเสร็จหรือหนังสือรับรองจากบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยไว้เป็นหลักฐานในการหักลดหย่อนภาษี   โดยมีข้อความอย่างน้อย   ดังต่อไปนี้

                      6.1  ชื่อ  นามสกุลและเลขประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย

                      6.2  ชื่อ  และนามสกุลของผู้จ่ายเบี้ยประกันภัย (ทุกคน)

                      6.3  ชื่อที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัทประกันฯ

                      6.4  จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ได้สิทธิ  และ

                      6.5  ให้ระบุข้อความว่า  " สามารถนำไปยกเว้นภาษีเป็นจำนวนเงิน ........ บาท "

  

                   นายสาธิต    รังคสิริ   รองอธิบดีกรมสรรพากร   ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร  กล่าวว่า มาตรการนี้   นอกจากจะช่วยสนับสนุนในการสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็ง   โดยให้บุตรสามารถดูแลพ่อแม่ได้อย่างมีคุณภาพแล้วยังเป็นการสร้างหลักประกันด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ    และเป็นทางเลือกเพิ่มเติมของประชาชนในการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพอีกทางหนึ่งด้วย

 

                  สำหรับผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐนั้น   จะมีผลต่อการจัดเก็บภาษีไม่มากนักอย่างไรก็ดี  มาตรการนี้จะมีส่วนช่วยลดภาระการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐบาลในด้านสุขภาพได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

 

แหล่งข่าว : กรมสรรพากร
ลงวันที่ 24/02/2007 21:15:45
จำนวนผู้ชม 2160
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ