SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ติวเข้มป้องกันเอดส์ในสถานประกอบการ

ติวเข้มป้องกันเอดส์ในสถานประกอบการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับอุดรธานี-กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ติวเข้มเครือข่ายคณะทำงานการป้องกันเอดส์ในสถานประกอบการ เผยเชื้อเอดส์คร่าชีวิตวัยแรงงานทั่วโลก แต่ละปีจำนวนมาก ขณะที่วัยแรงงานชาวอุดรฯ ติดเชื้อมรณะสูงกว่า 40 % และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
      

       วันนี้(7 ก.พ.)ที่ห้องประชุมโรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันเอดส์ ในสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ให้แก่คณะทำงานเอดส์ระดับจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารจากสถานประกอบการ กิจการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกับกรมควบคุมโรคเป็นผู้จัดขึ้น
       
       นายสมบัติ กล่าวว่า โรคเอดส์ได้ระบาดเข้าสู่ประเทศไทยกว่า 20 ปี คนไทยประมาณ 1 ล้านคนเศษติดเชื้อเอดส์ไปแล้ว ปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคเอดส์ในทุกสาขาอาชีพ เช่น เกษตรกรรม นักธุรกิจ แม่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และผู้ใช้แรงงาน โดยจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี.รายใหม่มีอาบยุระหว่าง 20-35 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรวัยแรงงาน ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ความเจริญก้าวหน้าของสังคมในประเทศไทย
       
       กลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์ในวัยแรงงาน จึงเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์มากที่สุด อันเนื่องมาจากเป็นกลุ่มวัยเจริญพันธ์ ซึ่งมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน รวมทั้งสารเสพติดชนิดต่าง ๆที่นำไปสู่การติดเชื้อเอชไอวีได้ หากไม่มีมาตรการป้องกันที่ดีพอจะส่งผลกระทบต่อพนักงาน ครอบครัว การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม
       
       นายสมบัติ กล่าวอีกว่า ในส่วนจังหวัดอุดรธานี พบผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ มีอาการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2530-20 มกราคม 2550 รวมทั้งสิ้น 6,913 ราย เสียชีวิต 1,063 รายมีทุกสาขาอาชีพ และกลุ่มวัยแรงงานพบมากถึงร้อยละ 41.39
       
       จากสถิติพบว่า จังหวัดอุดรธานีมีผู้ใช้แรงงานติดเชื้อเอดส์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในสถานประกอบกิจการ ดำเนินการไม่ทั่วถึงทุกแห่ง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันเอดส์ในสถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการดูแลการบริหารจัดการเอดส์ในสถานประกอบกิจการของตน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเอดส์เพิ่มมากขึ้น
       
       นอกจากนี้ ยังปรับเปลี่ยนทัศนคติพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกัน ในสถานประกอบกิจการและชุมชน โดยสามารถวิเคราะห์สภาพ สาเหตุและจัดลำดับความสำคัญของปัญหานำไปสู่การว่างแนวทางแก้ไขเอดส์ในสถานประกอบกิจการ โดยสอดแทรกปรัชญาแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ในการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาเอดส์ ในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน รวมทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้แก่ผู้ใช้แรงงานและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
ลงวันที่ 08/02/2007 06:59:12
จำนวนผู้ชม 1489
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ