SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ฉันทนาเฮ สปส.ใจดี ปรับสิทธิคลอดบุตรใหม่

ฉันทนาเฮ สปส.ใจดี ปรับสิทธิคลอดบุตรใหม่ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับนายจุฑาธวัช อินทรสุขศรี ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ที่ผ่านมา สปส.ได้ใช้ระบบเหมาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในอัตรา 377 บาท/คน/ปี โดยประมาณการค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร 12,000 บาทต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง (รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่การฝากครรภ์ คลอดบุตร บริบาลทารก ฯลฯ) จำนวนผู้ประกันตนที่มีสิทธิกรณีคลอดบุตรประมาณ 8.1 ล้านคน ปีหนึ่ง สปส.ต้องจ่ายเงินเหมาจ่ายให้แก่โรงพยาบาลประมาณปีละ 3,000 ล้านบาท (377 บาท x 8.1 ล้านคน)

ทั้งนี้ ในแต่ละปีจะมีผู้ประกันตนหญิงและภรรยาของผู้ประกันตนชายใช้สิทธิประมาณ 3% ของผู้ประกันตนที่มีสิทธิ หมายความว่าในจำนวนผู้ประกันตน 100 คน จะมีผู้ใช้สิทธิคลอดบุตรเพียง 3 คน แสดงว่า ใน 1 ปี จะมีผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้นประมาณ 250,000 คน/ปี เท่านั้น

จากการดำเนินการที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับความไม่สะดวกในการใช้สิทธิเนื่องจากในระบบเหมาจ่ายกำหนดให้ผู้ประกันตนหญิงหรือภรรยาผู้ประกันตน ต้องเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ซึ่งไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ประกันตนในระดับผู้ใช้แรงงานที่ผู้ประกันตนหญิงมักกลับไปคลอดบุตรที่ภูมิลำเนา (ผลงานวิจัยเรื่องประโยชน์ทดแทนการคลอดบุตรภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533) ส่วนผู้ประกันตนชายที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดปริมณฑล ภรรยาอยู่ที่ภูมิลำเนาเดิมจะไม่สามารถใช้สิทธิที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ของผู้ประกันตนได้ และหากผู้ประกันตนหญิงหรือภรรยา ผู้ประกันตนชายไม่ได้คลอดบุตรที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ผู้ประกันตนจะเบิกเงินคืนได้เพียง 6,000 บาท ต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรฐานการรักษา และการถูกเรียกเก็บเงินจากโรงพยาบาลบางแห่ง เช่น กรณีคลอดบุตร ปกติให้อยู่โรงพยาบาลเพียง 1 วัน กรณีผ่าตัดคลอดให้อยู่โรงพยาบาลเพียง 2 วัน เป็นต้น

จากผลการวิจัย เรื่องความคิดเห็นของผู้ประกันตนที่มีต่อรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรพบว่าผู้ประกันตน ร้อยละ 75.82 เลือกรูปแบบการเหมาจ่ายเงินค่าคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตน ดังนั้น คณะกรรมการการแพทย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคมจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีคลอดบุตรจากการเหมาจ่ายให้แก่โรงพยาบาล เป็นการเหมาจ่ายให้แก่ผู้ประกันตน ในอัตรา 12,000 บาท ต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550

นายจุฑาธวัช กล่าวต่อว่า การเหมาจ่ายให้แก่ผู้ประกันตน 12,000 บาทต่อครั้ง ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของกองทุนฯ เนื่องจากจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ประกันตนจะเท่ากับจำนวนเงินเหมาจ่ายที่สปส.จ่ายให้แก่โรงพยาบาล แต่การเหมาจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนประโยชน์ทดแทนจะถึงมือผู้ประกันตนโดยตรง.

 

แหล่งข่าว :ไทยโพสต์
ลงวันที่ 15/12/2006 15:22:15
จำนวนผู้ชม 2615
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ