SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สปส.ยกเลิกระบบร่วมจ่ายยาเอดส์ เริ่มปีหน้า

สปส.ยกเลิกระบบร่วมจ่ายยาเอดส์ เริ่มปีหน้า | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับนายจุฑาธวัช อินทรสุขศรี ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากการดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ให้ผู้ประกันตนที่ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ มีสิทธิได้รับยาต้านไวรัสเอดส์สูตรพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่สำหรับกรณีดื้อยาผู้ประกันตนจะมีสิทธิได้รับค่ายาเพียง 5,000 บาทโดยต้องรับผิดชอบค่ายาส่วนเกินเอง ซึ่งนับเป็นภาระแก่ผู้ประกันตนอย่างมาก สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่มีความสามารถในการร่วมจ่าย คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการประกันสังคม เห็นชอบให้ผู้ประกันตนที่ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ มีสิทธิได้รับยาต้านไวรัสเอดส์สูตรพื้นฐาน สูตรทางเลือก สูตรดื้อยา และการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ฯ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ สปส.โดยกรณีดื้อยาให้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เอชไอวี/เอดส์ ที่คณะกรรมการการแพทย์แต่งตั้ง และให้ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์จากสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ดังนั้น นับแต่วันที่ 1 ม.ค.2550 เป็นต้นไป ผู้ประกันตนจะไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินในกรณีดื้อยาอีกต่อไป และสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ

 

แหล่งข่าว : ผู้จัดการ
ลงวันที่ 12/12/2006 12:44:16
จำนวนผู้ชม 1230
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ