SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สปส.จัดประชุมวิชาการ เปิด 3 เวทีร่วมวิพากษ์

สปส.จัดประชุมวิชาการ เปิด 3 เวทีร่วมวิพากษ์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับนายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการประชุมวิชาการประจำปี 2549 ว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สำนักงานประกันสังคมจัดขึ้นทุกๆ ปี

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยต่อสาธารณะ เพราะตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยว่าจะนำมาซึ่งองค์ความรู้และเป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบาย  การแก้ปัญหา และการพัฒนาระบบงานประกันสังคม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และสังคม
ในแต่ละปีสำนักงานประกันสังคมจะคัดเลือกผลงานวิจัยที่มีเนื้อหาวิชาการที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ออกเผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งปีนี้จะจัดให้มีการบรรยาย อภิปราย วิพากษ์ผลงานวิจัย ตลอดจนซักถามจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสมศักดิ์  เทพสุทิน  มาเป็นประธานในงาน และนายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "ยุทธศาสตร์วิจัยสู่นโยบายประกันสังคม"
ทั้งนี้ มีการนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 8 เรื่องที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน โดยจัดขึ้น 3 เวที คือ เวทีที่ 1 เสนอประเด็นเกี่ยวกับ "สื่อกับการประกันสังคม" นำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องการประกันสังคมจากสื่อต่างๆ   ของผู้ประกันตนเพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประกันสังคม เวทีที่  2 นำเสนอผลงานวิจัยในประเด็น "ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ - กระดูก/ปัญหาจากฝุ่นและโรคระบบทางเดินหายใจ"  โดยนำเสนอผลงานวิจัย 5 เรื่อง อาทิ เรื่อการประเมินความเสี่ยงอันเนื่องมาจากชีวกลศาสตร์จากการทำงานในพนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่องการสัมผัสฝุ่นและสมรรถภาพปอดของคนงานโรงงานโรงสีข้าวขนาดใหญ่ เป็นต้น และ เวทีที่  3 ประเด็นเกี่ยวกับ "การบริหารจัดการ" เสนอผลงานวิจัย 2 เรื่อง คือเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของการลดการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้าง และเรื่องโครงการศึกษาเพื่อหารูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานสำหรับประเทศไทย โดยทั้ง 3 เวที มีนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมวิพากษ์ผลงานวิจัย
เลขาธิการฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า การประชุมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานประกันสังคมในการนำความรู้ ความเข้าใจในผลงานวิจัยมาขยายผลเพื่อสนองตอบความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมต่อไป.

 

แหล่งข่าว :  หนังสือพิมพ์ไทยโพส
ลงวันที่ 21/09/2006 10:42:28
จำนวนผู้ชม 1413
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ