SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สหภาพฯ อสมท แถลงการณ์ต้านมติ ครม. เปลี่ยนสัดส่วนถือหุ้นของคลัง

สหภาพฯ อสมท แถลงการณ์ต้านมติ ครม. เปลี่ยนสัดส่วนถือหุ้นของคลัง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

    สภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ปลุกกระแสพนักงานให้ร่วมต่อต้านมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้กระทรวงการคลังเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน อสมท ลดลงจากไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยออกแถลงการณ์เรียกร้องพนักงาน อสมท ร่วมค้านมติดังกล่าว ขณะที่เตรียมเดินทางเข้าพบ “ไชยยศ สะสมทรัพย์” วันที่ 15 สิงหาคมนี้ เพื่อขอความชัดเจนเรื่องการถือหุ้น อสมท ของกระทรวงการคลัง
       
       สหภาพ อสมท ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้พนักงาน อสมท ได้ร่วมกันต่อต้านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา เกี่ยวกับการถือหุ้นของกระทรวงการคลังใน อสมท โดยขายหุ้นของ อสมท ให้ธนาคารออมสินในสัดส่วนร้อยละ 11 เพื่อนำเงินไปซื้อหุ้นเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังใน อสมท ลดลงจากร้อยละ 77.28 เหลือร้อยละ 65.64 จึงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนจากให้กระทรวงการคลังมีสัดส่วนการถือหุ้นใน อสมท จากไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 เป็นภาครัฐถือหุ้นใน อสมท ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ซึ่งเนื้อหาสาระในแถลงการณ์ระบุว่าสหภาพ อสมท พิจารณาเห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำของกระทรวงการคลังและรัฐบาลที่ไม่รักษาสัตย์ เพราะเคยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อคราวแปลงสภาพ อสมท. ให้ “กระทรวงการคลัง” ถือหุ้น อสมท ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 แล้วมามีมติกลับคำตัวเองให้ “ภาครัฐ” ถือครองหุ้นใน อสมท ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
       
       สหภาพ อสมท ระบุว่าการแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวทำให้ความน่าเชื่อถือของมติคณะรัฐมนตรีลดต่ำลงในสายตาประชาชน และสร้างความไม่แน่นอนต่อสถานภาพของรัฐวิสาหกิจที่สามารถแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ ไม่มีหลักประกันว่าคณะรัฐมนตรีจะรักษาความเป็นรัฐวิสาหกิจของชาติไว้ถาวรยืนนานเพียงใด เป็นการไม่รักษากติกาที่รัฐบาลพร่ำบอกกับประชาชนว่าเป็นผู้เคารพกติกา แต่กลับไม่เดินตามกติกาโดยเป็นผู้เปลี่ยนกติกาเองตามอำเภอใจ นอกจากนั้น ยังถือว่ารัฐบาลได้โยกย้ายทรัพย์สินของแผ่นดินที่ไม่มีความเสี่ยงใด ๆ ไปโอบอุ้มภาคเอกชนซึ่งขาดทุนสะสมมองไม่เห็นอนาคตที่ชัดเจนและมีความเสี่ยงนานัปการ แม้เพียงจะจำหน่ายหุ้นออกไปประมาณร้อยละ 11 หรือคิดเป็น 70 ล้านหุ้น ก็ทำให้ประโยชน์จากเงินปันผลจำนวนหุ้นละประมาณ 1.30 บาท คิดเป็น 91 ล้านบาทต่อปี หายไปจากกระทรวงการคลังทันที ซึ่งเฉพาะปี 2548 กระทรวงการคลังได้รับเงินปันผลจากหุ้น อสมท ที่ถืออยู่ร้อยละ 77.28 จำนวน 531 ล้านหุ้น เป็นเงิน 690 ล้านบาท ถือเป็นเงินเข้ากระทรวงการคลังและนำไปเป็นงบประมาณแผ่นดินพัฒนาประเทศต่อไป จึงนับได้ว่ามติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไม่รักษาผลประโยชน์โดยตรงของประเทศ
       
       สหภาพ อสมท ยังได้เรียกร้องพนักงาน อสมท ทุกคน ร่วมกันปกป้องสมบัติของแผ่นดินในความครอบครองของกระทรวงการคลังไม่ให้ตกไปอยู่ในสถานะที่สุ่มเสี่ยงต่อปัญหาที่อาจยุ่งยากต่อการแก้ไข หรืออาจไม่สามารถแก้ไขได้ในอนาคต และมีมติให้ทำหนังสือคัดค้านมติคณะรัฐมนตรีไปยังนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ อสมท และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท ต่อไป
       
       ขณะเดียวกันมีรายงานสหภาพ อสมท และพนักงาน อสมท บางส่วน มีกำหนดเข้าพบเพื่อขอทราบเงื่อนไขการจำหน่ายหุ้น อสมท และยื่นหนังสือคัดค้านต่อนายไชยยศ สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2549 เวลา 15.00 น.

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการลงวันที่ 11/08/2006 02:39:11
จำนวนผู้ชม 1241
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ