SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ลูกจ้างฟ้องศาลปกครองเอาผิดผู้บริหารสปส.

ลูกจ้างฟ้องศาลปกครองเอาผิดผู้บริหารสปส. | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

    

ลูกจ้างเตรียมฟ้องศาลปกครอง เอาผิดผู้บริหารประกันสังคมบริหารเงินกองทุนไม่โปร่งใส ชี้อนุมัติ 16 ล้าน ทำบัตรส่วนลด จ่าย 20 ล้าน รณรงค์ปราบยาเสพติด ส่อผิดกฎหมายเหตุไม่เข้าเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ ชี้บอร์ดการแพทย์แอบอนุมัติเพิ่มค่าหัวคลอดบุตรเอื้อโรงพยาบาลเอกชน เป็นหัวละ 1,977 บาท คาดใช้เงินปีละ 1.6 หมื่นล้าน ด้านผู้นำกรรมกรเผยมีก๊อกสองขอเพิ่มอีกหัวละ 10,000 บาท ดูแลทารกคลอดไม่ปกติ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงแรงงาน ว่า ภายหลังจากที่มีผู้ประกันตนออกมาเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ยกเลิกระบบการให้บริการเหมาจ่ายรายหัวค่าคลอดบุตรและทำฟันฟรี เนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการที่ผู้ประกันตนไม่สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้รับผลประโยชน์จากการเบิกจ่ายค่าหัวแบบกินเปล่า เพราะเหตุว่า สปส.ใช้การคำนวณเหมาจ่ายตามตัวเลขของผู้ประกันตนทั้งหมด 8.5 ล้านคน ทั้งที่ในแต่ละปีมีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิคลอดบุตรเพียง 200,000 คนเท่านั้น เป็นผลให้ สปส.ต้องควักเงินกองทุนมากถึงปีละ 4,200 ล้านบาท กระทั่งทำให้นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการ สปส. เตรียมทบทวนระบบการเหมาจ่ายซึ่งแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้

รายงานแจ้งว่า ล่าสุดปรากฏว่าคณะกรรมการการแพทย์ของ สปส.กลับมีมติแก้เงื่อนไขระเบียบว่าด้วยการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรให้กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ โดยปรับเพิ่มอัตราการเหมายจ่ายค่าคลอดบุตรจากเดิมหัวละ 377 บาท เป็นหัวละ 1,977 บาท ซึ่งเป็นการแก้ไขแยกค่าบริบาลทารกแรกเกิดที่ระเบียบเดิมคิดรวมอยู่ในวงเงิน 377 บาท ออกมาต่างหากและคิดในอัตราให้บริการอีกจำนวน 1,600 บาท หาก สปส.ใช้ระบบดังกล่าวนี้เท่ากับว่าจะต้องนำเงินกองทุนมาจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั้งสิ้น 16,804,500,000 บาทต่อปี (คำนวณจากฐานผู้ประกันตน 8.5 ล้านคนคูณ 1,977 บาท ตามสูตรการคำนวณของ สปส.)

นายบรรจง บุญรัตน์ ประธานสภาองค์การลูกจ้างศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการแพทย์ประกันสังคมมีมติเพิ่มเงินเหมาจ่ายคลอดบุตรให้กับโรงพยาบาลที่เข้าโครงการประกันสังคมอีกหัวละ 1,600 บาท ว่า เรื่องนี้ต้องนำเข้าที่ประชุมอนุกรรมการสิทธิประโยชน์ก่อน ซึ่งตนเป็นกรรมการอยู่ด้วย คงต้องคัดค้านแน่นอน รวมทั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างก็ไม่เห็นด้วย ที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ใช้วิธีเหมาจ่ายค่าคลอดบุตรให้โรงพยาบาลหัวละ 12,000 บาทต่อการทำคลอดหนึ่งครั้ง ทำให้โรงพยาบาลได้ประโยชน์ไปเต็มๆ อยู่แล้ว

น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวว่า ในวันที่ 4 มิถุนายน คสรท.จะรวบรวมประเด็นปัญหาการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสของ สปส.ทุกโครงการ พร้อมนำข้อสรุปที่ได้มาหารือกับสภาทนายความเพื่อหาช่องร้องต่อศาลปกครอง เช่น การที่บอร์ดประกันสังคมอนุมัติเงิน 16 ล้านบาท ทำบัตรส่วนลดซื้อสินค้า ใช้เงิน 20 ล้านบาท รณรงค์ปราบยาเสพติดในสมัยที่นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็น รมว.แรงงาน

 

แหล่งข่าว : กรุงเทพธุรกิจ
ลงวันที่ 31/05/2006 11:47:32
จำนวนผู้ชม 1377
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ