SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


แจ้งเตือนลูกจ้างผู้ประกันตน สิ้นสภาพแจ้งประกันสังคมด่วน

แจ้งเตือนลูกจ้างผู้ประกันตน สิ้นสภาพแจ้งประกันสังคมด่วน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

    

นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ลูกจ้างผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการจ้างงานแล้ว ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม

เพื่อตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของตนที่ควรจะได้รับหลังออกจากงานแล้ว  โดยสำนักงานประกันสังคมจะให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างผู้ประกันตนต่ออีก  6  เดือน  หลังจากสิ้นสภาพการจ้างงาน แต่ยังมีสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานและกรณีชราภาพให้ลูกจ้างผู้ประกันตนที่มีสิทธิมายื่นขอรับประโยชน์ทดแทนโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
กรณีว่างงาน ในเบื้องต้นลูกจ้างผู้ประกันตนต้องไปขึ้นทะเบียนหางานที่สำนักจัดหางานจังหวัด หรือสำนักจัดหางานกรุงเทพ  1-10  ภายใน 30 วัน นับแต่วันว่างงาน โดยลูกจ้างผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า  6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน และต้องไม่ถูกเลิกจ้างเพราะมีความผิด โดยจะได้รับเงินทดแทนตามลักษณะของการสิ้นสภาพการจ้าง คือกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง จะได้รับเงินทดแทนในอัตราร้อยละ  30 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลา 90 วัน ส่วนกรณีถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลา 180 วัน
นอกจากนี้ในส่วน กรณีชราภาพ ยังมีเงินบำเหน็จจ่ายให้สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตนที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปที่เกษียณอายุการทำงานแล้ว  หรือสิ้นสภาพการจ้างงาน  หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ  หรือเสียชีวิต  และมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ  180 เดือน นับตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2541 ลูกจ้างผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเป็นเงินก้อน   ทั้งนี้ลูกจ้างผู้ประกันตนหรือทายาท(กรณีลูกจ้างผู้ประกันตนเสียชีวิต)ต้องยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน  1 ปี ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/เขตพื้นที่ ทุกสาขาทั่วประเทศ
อีกสิทธิพิเศษหนึ่งที่สำนักงานประกันสังคมจัดเตรียมไว้ เพื่อรองรับความต้องการของลูกจ้างผู้ประกันตน  คือ หากลูกจ้างผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการจ้างงานแล้วและยังอยู่ในช่วง 6 เดือน ที่สำนักงานประกันสังคมยังให้ความคุ้มครองอยู่ มีความประสงค์จะขอส่งเงินสมทบเพื่อต่อสิทธิของตนก็สามารถทำได้ โดยยื่นใบสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยความสมัครใจมาตรา  39  ภายใน  6  เดือน  นับตั้งแต่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง  โดยต้องจ่ายเงินสมทบเองเดือนละ 432 บาท แล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างผู้ประกันตนที่ยังทำงานอยู่ในสถานประกอบการ   ยกเว้นกรณีว่างงานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506.

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ไทยโพส
ลงวันที่ 09/05/2006 11:46:55
จำนวนผู้ชม 1672
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ