SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สปส.แนะผู้ประกันทุพพลภาพ สมัครเป็นสมาชิกศูนย์ฟื้นฟูฯได้

สปส.แนะผู้ประกันทุพพลภาพ สมัครเป็นสมาชิกศูนย์ฟื้นฟูฯได้ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

    

นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่าในปัจจุบันมีลูกจ้างผู้ประกันตนที่พิการจากการทำงานและไม่ได้มาจากการทำงาน เป็นจำนวนมาก

ที่ยังไม่ทราบว่าสำนักงานประกันสังคมมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานที่มุ่งให้การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์   ด้านอาชีพควบคู่ด้านจิตใจและสังคม    โดยทางศูนย์ฟื้นฟูฯ   จะอำนวยความสะดวกเรื่องที่พักและอาหารให้ฟรีตลอดระยะเวลาในการฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งให้การรักษาพยาบาลเจ็บป่วยไม่สบายขณะที่อยู่ในเขตฟื้นฟูฯ  อีกทั้งยังมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ  รวมถึงการส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษา นอกเหนือจากการฟื้นฟูสมรรถภาพแล้ว   ผู้ได้รับการฟื้นฟูฯ ยังจะได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิคุณากรในพระราชูปภัมถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ เป็นรายเดือน  เดือนละ 900 บาท นอกจากนี้ ยังให้ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแขน หรือขาเทียม ค่ารักษาพยาบาลและค่าผ่าตัดแก้ไขความพิการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกด้วย
ในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์    ลูกจ้างจะได้รับความดูแลตั้งแต่การผ่าตัดแก้ไขความพิการ  การพยาบาล  กายภาพบำบัด  อาชีวะบำบัดหรือกิจกรรมบำบัด ทำกายอุปกรณ์เทียม และกายอุปกรณ์เสริม   ส่วนการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพนั้น   มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับลูกจ้างสามารถกลับเข้าไปทำงานได้เหมือนเดิม ใช้เวลาประมาณ 2-4 เดือน ประกอบด้วยสาขาต่างๆ ได้แก่ งานสำนักงาน  งานสิ่งประดิษฐ์  ช่างปรับพื้นฐานเครื่องกล  ช่างไม้  ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมรถจักรยาน ช่างกัดลวดลายกระจก และทำกรอบรูปวิทยาศาตร์ ฯลฯ และหลักสูตรการฝึกอาชีพ เพื่อเน้นให้เกิดความชำนาญใช้เวลาการฝึกประมาณ  3-12 เดือน ประกอบด้วยสาขาต่างๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อินเทอร์เน็ต ช่างพิมพ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างควบคุมเครื่องจักรด้วยคอมพิวเตอร์ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า  ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม ช่างแอร์ ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ ช่างพ่นสีโลหะ ฯลฯ และให้ลูกจ้างสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้จึงจัดให้มีการฟื้นฟูทางด้านจิตใจและสังคม โดยมีกระบวนการแนะแนวและให้คำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ การขยายโอกาสทางการศึกษาจัดกิจกรรมด้านกีฬา ส่งเสริมการจ้างงาน กิจกรรมด้านจริยธรรม และทัศนศึกษา เป็นต้น
เลขาธิการฯ  กล่าวอีกว่า  ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้เปิดบริการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานแล้ว  2  แห่ง คือ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี เลขที่ 97 หมู่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  18000 โทรศัพท์ 0-2567-0847-9 และที่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออก(จังหวัดระยอง)  12  หมู่ 2 ซอย 8 ตำบลพนานิคม กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 โทรศัพท์ 0-3887-7246,0-3889-7118-20 ลูกจ้างผู้ประกันตนสามารถติดต่อตามที่อยู่ดังกล่าว
และในวันที่  9  มิถุนายน  2549 นี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ทางสำนักงานประกันสังคมจึงได้มีการกำหนดแผนเตรียมการจัดตั้งฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   จังหวัดขอนแก่น  และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ลูกจ้างประกันตนที่สูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพและสามารถกลับไปประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว เป็นการตอบสนองพระราชปณิธานในการดูแลความผาสุกของผู้ด้อยโอกาสในสังคมต่อไป.

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ไทยโพส
ลงวันที่ 04/05/2006 11:34:18
จำนวนผู้ชม 1277
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ