ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ลูกจ้างจี้ขึ้นค่าแรง ยื่นรัฐยกเลิก เก็บภาษีสวัสดิการ

ลูกจ้างจี้ขึ้นค่าแรง ยื่นรัฐยกเลิก เก็บภาษีสวัสดิการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

    

สภาลูกจ้างระดม 10 สภาองค์การลูกจ้างยึดสนามหลวงวันนี้ ยื่น 10 ข้อเรียกร้องวันแรงงาน ยกเลิกเก็บภาษีเงินได้ ตั้งสถาบันคุ้มครองความปลอดภัยแรงงาน ขณะที่สมาพันธ์แรงงานแยกจัดเคลื่อนพลกดดันขึ้นจ้าง 233 บาทหน้าทำเนียบรัฐบาล "อภิสิทธิ์" ค้านรวมประกันสังคมเข้า 30 บาทรักษา ขณะที่ผู้บริหาร สปส.เตรียมขยายเพิ่มเก็บเงินสมทบแรงงานต่างด้าว

นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันแรงงานแห่งชาติ (1 พ.ค.) ผู้ใช้แรงงานจาก 10 สภาองค์การลูกจ้าง จะยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล 10 ข้อ เพื่อให้แก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพง ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ตลอดจนความไม่เป็นธรรมที่ต้องถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบ ได้แก่

1.ขอให้รัฐแก้ไขกฎหมายเลือกตั้ง ให้ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนที่ไปประกอบอาชีพ ณ ที่ใด ใช้สิทธิเลือกผู้แทน ณ สถานที่ทำงานได้ 2.ปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามอัตราเงินเฟ้อในแต่ละจังหวัด และควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค

ส่วนข้อ 3. แก้ไขพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยเฉพาะมาตรา 5 (3) ให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงมีสิทธิเท่ากับลูกจ้างประจำ 4.ให้ลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำงานและต้องหยุดงาน ได้รับค่าจ้างเต็มอัตราค่าจ้างที่ได้รับในปัจจุบันนับแต่วันแรกที่หยุดงาน 5.ยกเลิกเก็บภาษีเงินได้สวัสดิการทุกประเภทที่นายจ้างให้ลูกจ้าง และเงินชดเชยกรณีออกจากงาน

6.จัดตั้งสถาบันคุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย 7.ให้ผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 จ่ายเงินสมทบเท่าเดียว และผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิชราภาพขอให้ได้สิทธิรักษาพยาบาลฟรีตลอดไป 8.รับรองอนุสัญญาไอแอลโอ ฉบับที่ 87 และ 98 เกี่ยวกับการรวมตัวและเจรจาต่อรอง 9.แก้ไขสัดส่วนจำนวนกรรมการของไตรภาคีทุกคณะให้มีจำนวนกรรมการเท่ากันทุกฝ่าย และ 10.ตั้งคณะกรรมการฝ่ายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องร่วมกับผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

"ปีนี้เราจัดอย่างยิ่งใหญ่ มีขบวนรถบุปผชาติเทิดพระเกียรติในหลวง เรือสุพรรณหงส์จำลอง โดยเริ่มตั้งริ้วขบวนที่ลานพระบรมรูปทรงม้า ตั้งแต่เวลา 12.00 น.และเคลื่อนขบวนไปรวมกันที่สนามหลวงพร้อมกับเปิดงาน โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.แรงงาน ในเวลา 16.00 น.” นายมนัสกล่าว

สมาพันธ์แรงงานกดดันหน้าทำเนียบ

น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่า ในปีนี้ทางกลุ่มคณะกรรมการและเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งประกอบด้วย 27 องค์กร แรงงานและสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) จะแยกจัดงานวันแรงงาน โดยนัดรวมตัวกันที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในเวลา 12.00 น.ของวันที่ 1 พฤษภาคม จากนั้นจะเคลื่อนขบวนไปที่หน้าทำเนียบฯ ปราศรัยและรณรงค์เรียกร้องต่อรัฐบาลมีทั้งหมด 13 ข้อ เช่น เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้ผู้ใช้แรงงานใช้สิทธิเลือกผู้แทนในสถานประกอบการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สมัคร ส.ส. และ ส.ว. หันมาสนใจประเด็นปัญหาของผู้ใช้แรงงานมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีเรื่องปรับค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 233 บาท ให้รัฐควบคุมราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคเนื่องจากราคาน้ำมันแพง หยุดขายหรือแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ยกเลิกการจ้างงานเหมาช่วง-เหมาค่าแรง เร่งแก้กฎหมายประกันสังคม ให้ผู้ประกันตัวเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกระดับ

ค้านรวมประกันสังคมเข้า 30 บาท

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงระบบประกันสุขภาพว่า สิ่งที่เสนอมาตลอดคือมีวิธีทำได้ดีกว่าที่ 30 บาทรักษาทุกโรคทำมา นั่นคือให้ขยายระบบประกันสังคมออกไปอีก เพราะระบบของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) โดยพื้นฐานแล้วเป็นระบบที่ดี เพราะมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ที่ผ่านมาก็พอมีเงินเหลือ ถ้าขยายให้ครอบคลุมคนเพิ่มขึ้นก็จะช่วยลดภาระของ 30 บาทได้ และระบบประกันสุขภาพไม่ควรทำให้ระบบใหญ่มีอยู่เพียงระบบเดียว แต่ควรให้มีการแข่งขัน แต่หลักสำคัญของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ต้องให้คนกล้าเดินไปโรงพยาบาล

“ตอนที่รัฐบาลเสนอกฎหมาย 30 บาท ผมเคยเสนอว่าให้ประชาชนมีสิทธิเลือกเพราะไม่ถูกต้องเท่าไหร่ ทำไมบางคนต้องถูกบังคับจ่ายเงินสมทบ แต่รัฐบาลไม่เอา ตอนนี้ทั้งสองระบบมีความแตกต่างกันพอสมควร การพยายามให้ 30 บาทมายึดระบบประกันสังคมและการรักษาระบบสวัสดิการราชการ เป็นเรื่องอันตรายพอสมควร” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าว

สปส.ดึงต่างด้าวเข้ากองทุน

นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึง สปส.เตรียมนำพ.ร.บ.ประกันสังคมมาบังคับใช้เพื่อเก็บเงินสมทบจากแรงงานต่างด้าวว่า ยืนยัน สปส.ต้องเดินหน้าเรื่องนี้แน่นอน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณากฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อผ่านแล้วจะนำเข้าที่ประชุมครม.อนุมัติได้ในทันทีที่มีการเปิดประชุมสภา

ส่วนที่กังวลกันว่ารัฐบาลจะรับภาระโดยนำงบประมาณมาจ่ายสมทบให้กับแรงงานต่างด้าวนั้น สปส.ก็กลัวเหมือนกัน เพราะที่ผ่านมารัฐยังค้างเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนอีกหลายพันล้านบาท ทั้งนี้งบประมาณที่รัฐต้องนำจ่ายเงินสมทบให้กับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในไทย คาดว่ามีจำนวนหลายแสนคนในอัตราคนละ 2.75% ของค่าจ้าง คิดเป็นเงินปีละ 1,000 ล้านบาท

“ที่ผ่านมาเราหลับตามานานแล้ว ทั้งที่กฎหมายบังคับให้เก็บเงินสมทบแรงงานต่างด้าว แต่เมื่อรัฐใช้นโยบายขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย จึงเป็นโอกาสดีที่เดินหน้าเพราะไม่อาจละเว้นข้อกฎหมายได้” นายไพโรจน์กล่าวและว่า สิทธิประโยชน์ที่แรงงานต่างด้าวจะได้รับจากการจ่ายเงินสมทบไม่แตกต่างกับคนไทย แม้ว่าจะมีหนังสือให้อยู่ในประเทศไทยได้ 1-2 ปี ก็ได้สิทธิครบทุกประการ เช่น สิทธิประโยชน์ชราภาพหากมีหลักฐานครบถ้วน สปส.พร้อมจ่ายเงินให้ในรูปบำเหน็จอยู่แล้ว

ปชป.ตอก 5 ปีทักษิณไร้ผลงาน

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงนโยบายแรงงานของรัฐบาล “ทักษิณ 1” และ ”ทักษิณ 2” ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เป็นนโยบายที่นำพาแรงงานไปสู่ความว่างเปล่าและพบความล้มเหลวคือ ด้านนโยบายที่ไม่สามารถนำไปสู่ทางปฏิบัติได้ในหลายกรณี นำไปสู่ภาวะที่รุนแรง เช่น ระบบพัฒนาฝีมือแรงงาน การส่งแรงงานไปทำงานในต่างประเทศล้มเหลว เห็นได้จากแรงงานไทยก่อเหตุประท้วงที่ประเทศไต้หวัน ด้านความปลอดภัยด้านแรงงาน ไม่ได้รับการดูแลจากนายจ้าง รวมทั้งไม่มีการส่งเสริมในเรื่องสวัสดิการ สันทนาการ

ดังนั้นในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2549 ทางพรรคประชาธิปัตย์ขอเสนอวาระแห่งชาติด้านแรงงาน จำนวน 4 ข้อ ดังนี้ 1.เร่งพัฒนาฝีมือแรงงาน ลดหย่อนภาษีในการเดินทางไปต่างประเทศ รวมถึงจัดสรรงบประมาณและพัฒนาบุคลากรให้พอเพียงและมีศักยภาพ 2.สร้างนวัตกรรมใหม่ในการบริหารไตรภาคี รวมทั้งสามารถตรวจสอบเงินกองทุนประกันสังคมให้มีความโปร่งใส สมาชิกประกันสังคมสามารถตรวจสอบได้ 3.ปฏิรูประบบการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศใหม่ 4.ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ทั้งรายได้ ที่อยู่อาศัย ความรู้ สันทนาการในด้านต่างๆ

 

แหล่งข่าว :  กรุงเทพธุรกิจ
ลงวันที่ 02/05/2006 23:48:45
จำนวนผู้ชม 1222
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ตำแหน่งงานใหม่ ล่าสุด

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54635 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน