SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ยางราคาดี-โรงงานตรังขาดแคลนแรงงาน

ยางราคาดี-โรงงานตรังขาดแคลนแรงงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับตรัง - นางสาวประภัสสร ชุมพล จัดหางานจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จังหวัดตรังเป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่ประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปจากภาคเกษตรและการประมง เช่น โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา เป็นต้น ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากปัจจุบันยางพารามีราคาสูง ทำให้แรงงานในพื้นที่หันไปกรีดยางพารากันมาก และไม่สนใจที่จะทำงานในโรงงาน นอกจากนี้ในกลุ่มแรงงานที่มีการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช.ขึ้นไป กลับเป็นกลุ่มแรงงานที่ล้นตลาด เนื่องจากมีตำแหน่งงานว่างน้อย และแรงงานกลุ่มนี้ก็จะไม่สนใจที่จะทำงานในภาคการผลิต

จัดหางานจังหวัดตรังเปิดเผยอีกว่า ที่ผ่านมาทางสำนักงานได้ทำประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง เพื่อให้ผู้สนใจสมัครเข้าทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่ออินเตอร์เน็ต รวมไปถึงการจัดงานนัดพบแรงงานขึ้นทุกเดือน แต่ผู้ว่างงานส่วนใหญ่จะจบการศึกษามาในสายบริการ ซึ่งมีตำแหน่งงานว่างน้อย ส่วนภาคการผลิตเกือบทุกโรงงานยังมีความขาดแคลน

นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จากการที่ยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหลักของจังหวัดตรัง และจังหวัดทางภาคใต้นั้น มีราคาสูงขึ้นตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดตรัง ไม่ว่าจะเป็นโรงงานแปรรูปอาหารทะเล แรงงานประมง หรือแรงงานในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา มีความขาดแคลนจำนวนมาก

หน้า 26

 

 

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์มติชน
ลงวันที่ 04/04/2006 12:44:36
จำนวนผู้ชม 1442
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ