SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สปส.แจงกรณีคลอดบุตร

สปส.แจงกรณีคลอดบุตร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจงผู้ประกันตนหญิงตั้งครรภ์ ใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรเข้า รพ. ตามสิทธิฯ ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ฝากครรภ์ คลอดบุตร และบริบาลทารกหลังคลอดเฉพาะทารกที่ไม่มีความผิดปกติเท่านั้น หากคลอดรพ.อื่นนำสูติบัตรมาเบิกค่าคลอดได้ 6,000 บาทเหมือนเดิม

นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณีคลอดบุตร ว่า “สำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพความปลอดภัยของแม่และเด็กเป็นหลัก จึงขอย้ำว่าผู้ประกันตนหญิงควรเข้ารับการฝากครรภ์และคลอดบุตรในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ของตนจะดีที่สุด เนื่องจากหากเกิดโรคแทรกซ้อนหรืออุบัติเหตุระหว่างการตั้งครรภ์สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยใช้สิทธิฯได้ทันที เพราะโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ จะมีประวัติการฝากครรภ์ ประวัติการเจ็บป่วย และเวชระเบียนของผู้ประกันตนอยู่แล้ว จึงง่ายในการตรวจและวินิจฉัยโรคของแพทย์

ตามประกาศหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร กำหนดให้ผู้ประกันตนหญิงฝากครรภ์และคลอดบุตรที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ของตนเองหรือสามี (กรณีเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ยกเว้นค่าใช้จ่ายในด้านบริการพิเศษอื่น ๆ ที่มิใช่บริการทางการแพทย์กรณีคลอดบุตร และผู้ประกันตนหญิงยังสามารถใช้สิทธิยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร โดยจะได้รับในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน หากผู้ประกันตนชายยื่นขอใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรจะไม่ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ทั้งนี้มีเงื่อนไขในการใช้สิทธิ คือ ผู้ประกันตนที่ขอใช้สิทธิ ต้องจ่ายเงินสมทบในส่วนกรณีคลอดบุตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการคลอดบุตร และสามารถใช้สิทธิได้คนละ 2 ครั้ง

นอกจากสำนักงานประกันสังคมจะให้ความคุ้มครองตั้งแต่การฝากครรภ์ การคลอดบุตร และให้การบริบาลทารกแรกเกิดแล้ว หากเกิดเหตุสุดวิสัยผู้ประกันตนหญิงไม่สามารถคลอดบุตรที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ของตนหรือสามีได้ จะต้องสำรองจ่ายไปก่อนและสามารถยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี คลอดบุตรได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิ โดยยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01) พร้อมสำเนา สูติบัตรของบุตร และสำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรสแทน สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ / จังหวัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506

 

 

แหล่งข่าว : ก.แรงงาน /29 มี.ค. 49
ลงวันที่ 03/04/2006 05:05:11
จำนวนผู้ชม 1930
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ