SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สปส.เผยผลกำไรปี 48

สปส.เผยผลกำไรปี 48 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับนายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2548 กองทุนประกันสังคมมีสินทรัพย์สุทธิเพื่อการลงทุนทั้งสิ้น 344,602 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงร้อยละ 86 และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงร้อยละ 4

ในส่วนของผลตอบแทนจากการลงทุนในปี พ.ศ.2548 นั้น กองทุนประกันสังคม ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งสิ้น 11,886 ล้านบาท ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร หุ้นกู้และพันธบัตรจำนวน 10,500 ล้านบาทเงินปันผลและกำไรจากการขายหุ้นสามัญจำนวน 1,386 ล้านบาทคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 4.82 สูงกว่าเป้าหมายอัตราผลตอบแทนที่ตั้งไว้ร้อยละ 4.80

สำหรับแผนการลงทุนของกองทุนประกันสังคมประจำปี 2549 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันสังคม เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2549 จะเป็นการเพิ่มการลงทุนตราสารหนี้ระยะกลาง-ยาวเพื่อสอดคล้องกับภาระของกองทุนกรณีชราภาพที่ยังไม่จ่ายบำนาญชราภาพจนกว่าจะถึงปี 2557 และทยอยลดสัดส่วนเงินฝากธนาคารเพื่อรองรับการจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝาก ซึ่งจะทำให้เงินฝากธนาคารกลายเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง

นอกจากนั้นสำนักงานประกันสังคมคาดการณ์ว่า ภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2549 นี้ จะมีความผันผวนมาก สำนักงานฯ จึงจะเพิ่มความระมัดระวังการลงทุนในหุ้นโดยเน้นลงทุน โดยตรงกิจการสาธารณูปโภค กิจการที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ การประกันภัยและประกันชีวิตอีกทั้งยังเพิ่มการลงทุนในโครงการทางสังคมที่จะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกันตน โดยเพิ่มวงเงินจากเดิมร้อยละ 10 ของกองทุน 4 กรณี เป็นร้อยละ 20 ของกองทุน 4 กรณี ซึ่งจะทำให้มีวงเงินสำหรับโครงการทางสังคมเพิ่มขึ้นจากเดิม 5,800 ล้านบาท เป็น 11,600 ล้านบาท ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะได้ประชาสัมพันธ์โครงการลงทุนทางสังคมให้กับผู้ประกันตนทราบต่อไป

เลขาธิการฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า สภาวะการลงทุนจะผันผวนและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะนี้ ในจุดสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินนโยบายการลงทุนอย่างรอบคอบอย่างที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตน.

 

แหล่งข่าว :  ไทยโพสต์ /11 มี.ค. 49
ลงวันที่ 02/04/2006 14:13:10
จำนวนผู้ชม 1289
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ