SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สื่อประชาชาติธุรกิจสำรวจพบคนตกงานเพิ่ม 2-3 เท่าตัว ใน 8 จังหวัดแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

สื่อประชาชาติธุรกิจสำรวจพบคนตกงานเพิ่ม 2-3 เท่าตัว ใน 8 จังหวัดแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สื่อประชาชาติธุรกิจสำรวจพบคนตกงานเพิ่ม 2-3 เท่าตัว ใน 8 จังหวัดแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่, ข้อมูลเกี่ยวกับ สื่อประชาชาติธุรกิจสำรวจพบคนตกงานเพิ่ม 2-3 เท่าตัว ใน 8 จังหวัดแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

สื่อประชาชาติธุรกิจสำรวจพบคนตกงานเพิ่ม 2-3 เท่าตัว ใน 8 จังหวัดแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

สื่อประชาชาติธุรกิจ ได้สำรวจตัวเลขประชากรว่างงานจากแรงงานจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะ 8 จังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เปรียบเทียบช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ของปี 2562 พบว่าหลายจังหวัดตัวเลขการว่างงานเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ดังนี้ จังหวัดสระบุรี ไตรมาส 1 พบว่า มีจำนวนประชากรว่างงาน 3,926 คน แต่ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นเป็น 8,958 คน, จังหวัดลพบุรี ไตรมาส 1 พบว่า มีจำนวนประชากรว่างงาน 2,617 คน แต่ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นเป็น 9,559 คน, จังหวัดระยอง ไตรมาส 1 พบว่า มีจำนวนประชากรว่างงาน 3,345 คน แต่ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นเป็น 6,609 คน จังหวัดชลบุรี ไตรมาส 1 พบว่า มีจำนวนประชากรว่างงาน 1,544 คน แต่ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นเป็น 3,570 คน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาส 1 พบว่า มีจำนวนประชากรว่างงาน 6,094 คน แต่ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นเป็น 7,299 คน, จังหวัดฉะเชิงเทรา ไตรมาส 1 พบว่า มีจำนวนประชากรว่างงาน 1,282 คน แต่ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นเป็น 2,191 คน เป็นต้น

แหล่งข่าวจากวงการอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าขณะนี้โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งในจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนใหญ่ประมาณ 6,000 โรงงาน เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก (SMEs) ประมาณ 70-80% กำลังประสบปัญหาอย่างหนักจากยอดการส่งออกที่ลดลง ปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งค่ามาก ประเทศไทยไม่ได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร (GSP) จากประเทศผู้นำเข้า ภาวะเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว ส่งผลกระทบให้หลายบริษัทมีแนวโน้มที่จะปิดตัวเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่ง

“โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมประมง หลังจากต้องเผชิญกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ทำให้ประเทศไทยต้องนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศเมียนมาและเวียดนามเข้ามาแปรรูปเพื่อส่งออก การที่ค่าเงินบาทแข็งกระทบต่อต้นทุนการนำเข้า ขณะเดียวกันฝ่ายการเมืองพยายามจะปรับขึ้นค่าแรง โดยไม่ฟังเสียงของคณะกรรมการไตรภาคี ทั้งหมดจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น” แหล่งข่าวกล่าวและว่า

ผู้ผลิตระดับ SMEs มีปัญหาธุรกิจมีแต่ทรงกับทรุด หลายจังหวัดประสบปัญหาเหมือนกัน โดยรูปธรรมที่เห็นชัด เมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวบริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตแผ่นพิมพ์ลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีโรงงาน 2 แห่งตั้งอยู่ทั้งในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ได้มีการบอกเลิกจ้างพนักงานประมาณ 200 คน โดยให้เหตุผลว่า เป็นพนักงานที่ไม่ผ่านการทดลองงาน แต่สาเหตุหลักมาจากยอดการผลิตลดลง ขายไม่ได้ เงินทุนจม จึงต้องปรับขนาดองค์กรให้เล็กลง

นางอัธยา อ่ำหนองโพ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยว่า มีอัตราว่างงาน 3,000 กว่าคน มีลูกจ้างมาร้องเรียนกรณีถูกเลิกจ้าง 13 กรณี จำนวนแรงงาน 31 ราย

นายสมหวัง ถุงสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดค่อนข้างแย่ โดยเฉพาะธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ ซึ่งลดกำลังการผลิต จาก 100% เหลือ 70% แต่ยังไม่มีการปิดตัวของโรงงาน แต่จะเป็นการชะลอตัวของแต่โรงงาน โดยใช้มาตรา 75 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 คือการที่นายจ้างแจ้งหยุดกิจการชั่วคราว โดยจะจ่ายเงินให้กับพนักงานในช่วงที่หยุดกิจการชั่วคราว ร้อยละ 75 ของค่าแรง แต่ในส่วนของการลดจำนวนพนักงานนั้น จะเป็นการให้พนักงานสมัครใจในการลาออก

นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาวะเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่นได้รับผลพวงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ยอดการผลิตลดลง ผู้ประกอบการการลดต้นทุน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโลหะ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เมื่อเทียบกับปีที่แล้วลดลงกว่า 30% แต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตต้องปิดกิจการ

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง กล่าวว่า ขณะนี้ภาคธุรกิจมีความกังวลอย่างมากจากตัวเลขดัชนีทางด้านเศรษฐกิจทุกตัวปรับลดลงหมด แต่โรงงานในพื้นที่ระยองยังไม่ถึงขั้นปิดตัว ขณะที่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐล่าช้า โดยเฉพาะเรื่องอีอีซีที่หลายคนมองว่าระยองมีความได้เปรียบกว่าจังหวัดอื่น เพราะภาครัฐทุ่มงบประมาณลงมาดำเนินโครงการต่าง ๆ แต่ในทางปฏิบัติคนในพื้นที่ยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวทั้งการลงทุนภาครัฐ และการเข้ามาลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ของภาคเอกชนที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รวมถึงกรณีนักธุรกิจจีนย้ายฐานการลงทุนมายังประเทศไทยก็ยังไม่เห็นรูปธรรมในการลงทุนจริง ที่จะส่งผลให้ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สะท้อนออกมา ที่ผ่านมามีแต่เห็นโรงงานของต่างประเทศบางแห่งย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อไปหาต้นทุนค่าแรงงานที่ต่ำกว่าไทย

แหล่งข่าวจากวงการธุรกิจโรงแรมจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ช่วงโลว์ซีซั่นที่ผ่านมา จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติ โดยเฉพาะคนจีนและคนไทยที่ลดลง ส่งผลให้บางโรงแรมมีการให้พนักงาน ลาพักร้อนหยุดไปเลย 1-2 เดือนโดยไม่รับเงินเดือน (leave without pay) เพื่อลดต้นทุนรายจ่ายด้านเงินเดือน เมื่อเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจะเรียกพนักงานเหล่านี้กลับมาทำงานต่อ

ส่วนข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระบุว่า เดือน ก.ค.มีผู้ว่างงาน 4.36 แสนคน

ที่มา: ประชาติธุรกิจ, 3/10/2562 
ลงวันที่ 08/10/2019 08:57:07
จำนวนผู้ชม 1630
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ