SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกันสังคม เตรียมจ่าย 11 ล้านบาท ดูแลผู้ประกันตนบาดเจ็บ-ตายจากอุบัติเหตุ ช่วงสงกรานต์ 11-17 เม.ย. 2562

ประกันสังคม เตรียมจ่าย 11 ล้านบาท ดูแลผู้ประกันตนบาดเจ็บ-ตายจากอุบัติเหตุ ช่วงสงกรานต์ 11-17 เม.ย. 2562 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกันสังคม เตรียมจ่าย 11 ล้านบาท ดูแลผู้ประกันตนบาดเจ็บ-ตายจากอุบัติเหตุ ช่วงสงกรานต์ 11-17 เม.ย. 2562, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกันสังคม เตรียมจ่าย 11 ล้านบาท ดูแลผู้ประกันตนบาดเจ็บ-ตายจากอุบัติเหตุ ช่วงสงกรานต์ 11-17 เม.ย. 2562

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงตัวเลขผู้ประกันตนที่บาดเจ็บ เสียชีวิตและความช่วยเหลือของสำนักงานประกันสังคม จากการประสบอุบัติเหตุของผู้ประกันตนในช่วงสงกรานต์ ว่า ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย. 2562 รายงานจากสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัดทั่วประเทศ พบว่ายอดผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางจราจรในช่วงสงกรานต์ทั้งหมด 2,364 ราย และเสียชีวิตจำนวน 50 ราย สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ ในขณะมึนเมา การขับขี่ด้วยความประมาท รวมถึงการฝ่าฝืนกฎจราจร

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้ประมาณการประโยชน์ทดแทนที่ต้องจ่ายรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,029,445.51 บาทล้านบาท แยกเป็นค่าทำศพกรณีเสียชีวิตจำนวน 1,560,000 บาท เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตจำนวน 3,100,112.80 บาท และจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิจำนวน 4,923,551.66 บาท เพื่อจ่ายชดเชยให้กับผู้ประกันตน

อย่างไรก็ตามขอแจ้งผู้ประกันตน และทายาทผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนให้มายื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีดังกล่าวได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิต

ที่มา: ไอเอ็นเอ็น, 20/4/2562

ป.ป.ส. เผยผลสุ่มตรวจปัสสาวะ พนักงานขับรถช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบสารเสพติด 26 ราย จาก 2,500 ราย

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า ผลการรณรงค์ลดความต้องการใช้ยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 “สงกรานต์ เดินทางปลอดภัย ไร้ยาเสพติด” ในห้วงวันที่ 9-18 เม.ย.62 โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งเฝ้าระวัง ป้องกันการใช้ยาเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่ยานพาหนะ การลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านทางพัสดุไปรษณีย์และการขนส่งสินค้า ตรวจเยี่ยมประชาชนในหมู่บ้านชุมชน มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1.การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โดยแจกสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยว ไม่ใช้ยาเสพติด ไม่รับฝากสิ่งของจากผู้อื่นที่ไม่รู้จัก และการร้องเรียนยาเสพติดผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 55 แห่ง ประกอบด้วย สถานีขนส่งผู้โดยสารรถประจำทาง 19 แห่ง สถานีรถไฟ 1 แห่ง รวม 20 แห่ง , หมู่บ้านชุมชน และศูนย์การเรียนรู้ที่ดำเนินกิจกรรมป้องกันยาเสพติด 22 แห่ง , จุดตรวจ ด่านตรวจ จุดบริการประชาชน 13 แห่ง

2.การจัดจุดตรวจป้องกันกลุ่มเสี่ยงพนักงานขับรถ พนักงานประจำรถ ในพื้นที่สถานีขนส่งโดยสารสาธารณะ โดยเน้นป้องปรามการใช้ยาเสพติดในสถานีขนส่งคมนาคม จุดบริการประชาชน และดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถ พนักงานประจำรถ และผู้ต้องสงสัย รวมทั้งสิ้น 2,535 ราย พบสารเสพติด 26 ราย ผู้กระทำผิด 3 ราย พร้อมยึดของกลางยาบ้า 202 เม็ด คีตามีน 4.16 กรัม พืชกระท่อม 7 กิโลกรัม ยาแก้ไอ 18 ขวด

3.การแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด โดยนำตัวผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและบำบัดรักษา ซึ่งจากผลการตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด 16 ราย ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษายาเสพติดตามประกาศ คสช. ที่ 108/2557 จำนวน 16 ราย และดำเนินคดีตามกฎหมาย จำนวน 10 ราย

4.การตรวจสอบพัสดุ สัมภาระต้องสงสัยเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบการลำเลียงยาเสพติดทางพัสดุไปรษณีย์และการขนส่งสินค้า โดยบูรณาการร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย บริษัทขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบพัสดุ สัมภาระต้องสงสัยเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบลำเลียงยาเสพติด รวม 3 แห่ง ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย และ 5.การพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในหมู่บ้านชุมชนเป้าหมาย และศูนย์การเรียนรู้ที่ดำเนินกิจกรรมป้องกันยาเสพติด เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารการแพร่ระบาดยาเสพติด พร้อมทั้งจัดกิจกรรมที่ผสมผสานกับประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 14 แห่ง

“สำนักงาน ป.ป.ส. มีความห่วงใยในสวัสดิภาพการเดินทางของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง และรณรงค์ป้องกันการตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และได้เชิญชวน พี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง” เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าว

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์, 19/4/2562
ลงวันที่ 24/04/2019 14:55:41
จำนวนผู้ชม 1000
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ