SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


พนักงานมหาวิทยาลัยยื่นฟ้องศาลปกครอง ปม ม.เชียงใหม่ ไม่ปรับเงินเดือนตามมติ ครม.

พนักงานมหาวิทยาลัยยื่นฟ้องศาลปกครอง ปม ม.เชียงใหม่ ไม่ปรับเงินเดือนตามมติ ครม. | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : พนักงานมหาวิทยาลัยยื่นฟ้องศาลปกครอง ปม ม.เชียงใหม่ ไม่ปรับเงินเดือนตามมติ ครม., ข้อมูลเกี่ยวกับ พนักงานมหาวิทยาลัยยื่นฟ้องศาลปกครอง ปม ม.เชียงใหม่ ไม่ปรับเงินเดือนตามมติ ครม.

 พนักงานมหาวิทยาลัยยื่นฟ้องศาลปกครอง ปม ม.เชียงใหม่ ไม่ปรับเงินเดือนตามมติ ครม.

นายทินกฤต นุตวงษ์ พนักงานสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ กรณี ม.เชียงใหม่ ไม่ดำเนินการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยที่จะออกนอกระบบหรือออกนอกระบบแล้ว จะต้องให้เงินเดือนแก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 1.7 เท่า และสายสนับสนุน 1.5 เท่า จากเงินเดือนข้าราชการ ซึ่งสูงกว่าข้าราชการทั่วไป เพื่อชดเชยสวัสดิการต่างๆ ที่ตัดทิ้งไป เช่น การรักษาพยาบาลตนเองและบุคคลในครอบครัว บำเหน็จบำนาญ การศึกษาของบุตร ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น แต่ ม.เชียงใหม่ จ่ายเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเพียง 1.13 เท่าของเงินเดือนข้าราชการ คิดเป็น 17,060 บาท เท่านั้น ขาดหายไป 0.37 เท่า หรือ 5,440 บาท ทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม ถือเป็นการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจทางกฎหมาย

นายทินกฤต ระบุว่า เมื่อ ส.ค. 2561 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ 1643/2561 ให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ่ายเงินค่าจ้างเพิ่มพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนถึงวันฟ้อง พร้อมกับให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าจ้างที่ควรได้รับเพิ่มขึ้นแต่ละเดือน ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2554 – 29 ก.พ. 2555 นับจากวันฟ้องคดีจนชำระเสร็จสิ้น ภายใน 30 วัน นับแต่คดีถึงที่สุด เนื่องจาก ม.เกษตรศาสตร์ ไม่ได้ทำตามมติ คปร. และ ครม. ทำให้พนักงานได้รัยเงินเดือนน้อยลง 0.2 เท่าของอัตราเงินเดือนข้าราชการ จึงทำให้เห็นว่า ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่ระบุบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการทั่วไป) คุณวุฒิ ปริญญาตรีทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี) อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 17,060 บาท เป็นประกาศที่ไม่เป็นไปตาม มติ คปร. จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวมีการฟ้องร้องมหาวิทยาลัยอยู่ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยต่างๆ ไม่ควรปล่อยให้ฟ้องร้องเป็นรายกรณี ควรปรับปรุงนโยบายของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับมติ ครม. และเยียวยาผู้ที่เสียหายจากรณีดังกล่าว นอกจากนี้ ขอเรียกร้องให้ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แก้ไขเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์, 28/12/2561
ลงวันที่ 04/01/2019 11:59:52
จำนวนผู้ชม 854
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ