ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ชวนพยาบาลลงชื่อหนุนออกมาตรการเยียวยาเสียชีวิต-บาดเจ็บในหน้าที่ ตั้งเป้าแสนรายชื่อ

ชวนพยาบาลลงชื่อหนุนออกมาตรการเยียวยาเสียชีวิต-บาดเจ็บในหน้าที่ ตั้งเป้าแสนรายชื่อ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ชวนพยาบาลลงชื่อหนุนออกมาตรการเยียวยาเสียชีวิต-บาดเจ็บในหน้าที่ ตั้งเป้าแสนรายชื่อ, ข้อมูลเกี่ยวกับ ชวนพยาบาลลงชื่อหนุนออกมาตรการเยียวยาเสียชีวิต-บาดเจ็บในหน้าที่ ตั้งเป้าแสนรายชื่อ

 

รศ.สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยได้จัดทำข้อเสนอ “มาตรการเยียวยาพยาบาลที่เสียชีวิต หรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่” โดยเปิดให้พยาบาลทั่วประเทศร่วมลงชื่อเพื่อสนับสนุน โดยล่าสุดจากที่ได้เปิดให้ลงรายชื่อเพียง 2-3 วัน ได้มีพยาบาลที่ร่วมลงชื่อแล้วประมาณ 40,000 คน ซึ่งตามกำหนดการได้ปิดการลงรายชื่อในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อทำการสรุปจำนวน และจะเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในช่วงหลังปีใหม่นี้ แต่เนื่องจากจำนวนพยาบาลมีประมาณ 200,000 คน จึงอยากได้จำนวนพยาบาลที่ร่วมสนับสนุนมากกว่านี้ หรือประมาณ 1 แสนคน จึงอาจยื่นเวลาออกไปลงรวบรวมรายชื่อออกไป

ทั้งนี้การที่สมาคมพยาบาลฯ ออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ เพื่อให้มีมาตรการการดูแลพยาบาลที่เหมาะสม และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพยาบาลทั่วประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมาพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ยังโรงพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะพยาบาล โดยเฉพาะพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในรถพยาบาล ทั้งการช่วยเหลือและนำส่งผู้ป่วย ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างมาก ทั้งจากสภาพรถพยาบาลที่เก่า หรือคนขับที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งที่ผ่านมามีพยาบาลจำนวนไม่น้อยที่ต้องเสียชีวิต หรือพิการไปตลอดชีวิตจากอุบัติเหตุ แต่มาตรการเยียวยากลับไม่มี มีเพียงการเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เสียชีวิตได้รับ 400,000 บาทเท่านั้น ซึ่งมองว่าไม่เพียงพอ เพราะบางคนเสาหลักครอบครัว

รศ.สุปาณี กล่าวว่า ข้อเสนอมาตรการเยียวยาพยาบาลที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บในขณะปฏิบัติหน้าที่นี้ ที่ผ่านมาได้มีความพยายามจากองค์กรวิชาชีพพยาบาลมาโดยตลอด โดยสภาการพยาบาลเองเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วก็ได้เคยมีเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ดังนั้นสมาคมพยาบาลฯ ในฐานะองค์กรเอกชนจึงได้นำเสนออีกครั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นและผลักดันให้มีการดูแลจากภาครัฐเช่นเดียวกับทหารและตำรวจ เป็นต้น โดยพยาบาลถือเป็นด่านหน้าในการดูแลผู้ป่วย นอกจากมีความเสี่ยงในเรื่องการติดเชื้อแล้ว จากการเข้าออกเวรยังมีความไม่ปลอดภัยต่อการถูกปล้น จี้ เป็นต้น ส่วนจะถึงขั้นออกเป็นพระราชบัญญัติรองรับหรือไม่นั้น คงต้องรอดูทางกระทรวงสาธารณสุขก่อน ซึ่งหากไม่มีการสร้างขวัญกำลังใจเชื่อว่าปัญหาพยาบาลขาดแคลนก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไป

“สมาคมพยาบาลฯ ทำในเรื่องนี้ เพราะอยากช่วยเร่งอีกทาง เพื่อให้หันกลับมาดูพวกเราด้วย บางคนต้องเสียชีวิต บางคนต้องพิการไปตลอดชีวิต และบางคนยังนอนเป็นผักต้องให้ญาติดูแล เป็นการดูแลขวัญกำลังใจให้กับพยาบาล เพราะไม่เช่นนั้นเราก็มักบอกว่าพยาบาลขาดแคลน จะไม่ขาดแคลนได้อย่างไร ทำงานก็หนัก ซ้ำยังไม่ได้รับการดูแลจากรัฐบาลอีก” นายกสมาคมพยาบาลฯ กล่าว

รศ.สุปาณี กล่าวว่า ส่วนหลักเกณฑ์การเยียวยาที่จัดทำขึ้นนี้ เป็นการดูจากหลักเกณฑ์การเยียวยาทั่วไป รวมถึงหลักเกณฑ์การเยียวยาทหารและตำรวจ โดยมีการเยียวยาความเสียหายที่เป็นเงินโดยเป็นไปตามภาวะความหนักเบาจากอันตรายที่ได้รับ และการเยียวยามาตรการอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นเงิน พร้อมกันนี้ยังมีข้อเสนอมาตรการป้องกันความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น อาทิ การใช้รถพยาบาลที่ได้มาตรฐานเท่านั้น การตรวจสอบและดูและความพร้อมของรถพยาบาลก่อนออกให้บริการ รวมถึงคนขับ เป็นต้น

ทั้งนี้ข้อเสนอมาตรการเยียวยาพยาบาลที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ ในส่วนเงินชดเชยเยียวยาเบื้องต้น โดยกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร อัตราเยียวยาไม่ต่ำกว่า5 ล้านบาท/ราย กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ในกรณีสูญเสียอวัยวะสำคัญ อัตราเยียวยา 4 ล้านบาท/ราย สูญเสียอวัยวะไม่สำคัญ อัตราเยียวยา 2 ล้านบาท/ราย และส่วนการเยียวยากรณีบาดเจ็บไม่สูญเสียอวัยวะ หากได้รับบาดเจ็บสาหัส อัตราเยียวยา 1.25 ล้านบาท/ราย ไม่สาหัส อัตราเยียวยา 7.5 แสนบาท/ราย เป็นต้น พร้อมกับมีการเยียวยาอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ การฟื้นฟูสมรรถภาพ เงินชดเชยการบาดเจ็บต่อวัน เงินช่วยเหลือผู้พิการรายเดือน เงินยังชีพบุตรให้กับผู้เสียชีวิต เงินทุนการศึกษาบุตร และเงินอุปถัมภ์สำหรับพ่อแม่ผู้เสียชีวิต นอกจากนี้ให้มีการปูนบำเหน็จความดีความชอบในราชการกรณีเสียชีวิตหรือพิการทุพพลภาพที่ต้องออกจากราชการ เป็นต้น

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจร่วมลงชื่อดำเนินการได้ตามขั้นตอนตาม ลิงค์ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ที่มา: Hfocus, 30/12/2561
ลงวันที่ 04/01/2019 11:59:29
จำนวนผู้ชม 574
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54365 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน