SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกันสังคม ประสาน ธพว. ยกระดับคุณภาพชีวิตคนขับรถแท็กซี่

ประกันสังคม ประสาน ธพว. ยกระดับคุณภาพชีวิตคนขับรถแท็กซี่ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกันสังคม ประสาน ธพว. ยกระดับคุณภาพชีวิตคนขับรถแท็กซี่, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกันสังคม ประสาน ธพว. ยกระดับคุณภาพชีวิตคนขับรถแท็กซี่

ประกันสังคม ประสาน ธพว. ยกระดับคุณภาพชีวิตคนขับรถแท็กซี่

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม หรือสปส. ได้เข้ามาร่วมโครงการ "ฮัก แท็กซี่ " โดยสนับสนุนผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ ซึ่งนับเป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ  ได้รับประโยชน์การคุ้มครอง และเข้าถึงสวัสดิการจากภาครัฐ ผ่านการสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน สามารถเลือกได้ทั้งมาตรา 39 สำหรับผู้ที่เคยเป็นลูกจ้างประจำในมาตรา 33 มาก่อน หรือมาตรา 40 สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ  ด้วยการจ่ายสมทบเป็นรายเดือนในจำนวนเงินต่ำมาก เริ่มต้น 70 บาท ถึง 300 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ได้กำหนดทางเลือก 3 รูปแบบ คือ ทางเลือกที่แรก  จ่าย 70 บาท/เดือน  รัฐบาลสมทบ 30 บาท/เดือน  คุ้มครอง 3 กรณี คือ เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย (200-300 บาท/วัน) เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพจ่าย 15 ปี (เริ่มต้นเดือนละ 500-1,000 บาท) และเสียชีวิต จ่าย 20,000 บาท (จ่ายสมทบ 60 เดือนขึ้นไป รับเพิ่ม 3,000บาท)

 

ส่วนทางเลือกที่ 2  จ่าย 100 บาท/เดือน รัฐบาลสมทบ 50 บาท/เดือน คุ้มครอง 4 กรณี  คือ เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย (200-300 บาท/วัน) เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพจ่าย 15 ปี (เริ่มต้นเดือนละ 500-1,000 บาท) เสียชีวิต จ่าย 20,000 บาท (จ่ายสมทบ 60 เดือนขึ้นไป รับเพิ่ม 3,000บาท) และเงินบำเหน็จชราภาพ (กรณีจ่ายสมทบไม่น้อยกว่า 180 เดือน)

ขณะที่ทางเลือกที่ 3  จ่าย 300 บาท/เดือน รัฐบาลสมทบ 150 บาท/เดือน คุ้มครอง 5 กรณี คือ เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย (200-300 บาท/วัน) เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพตลอดชีพ (เริ่มต้นเดือนละ 500-1,000 บาท) เสียชีวิต จ่าย 40,000 บาท เงินบำเหน็จชราภาพ (สมทบ 180 เดือนขึ้นไป รับเพิ่ม 10,000บาท) และสงเคราะห์บุตร ได้รับรายเดือน (คนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2คน)

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ, 31/12/2561
ลงวันที่ 04/01/2019 11:59:02
จำนวนผู้ชม 779
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ