SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เล็งตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ บริหารจัดการข้อมูลครบวงจร

เล็งตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ บริหารจัดการข้อมูลครบวงจร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เล็งตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ บริหารจัดการข้อมูลครบวงจร, ข้อมูลเกี่ยวกับ เล็งตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ บริหารจัดการข้อมูลครบวงจร

 เล็งตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ บริหารจัดการข้อมูลครบวงจร

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากการนำผู้บริหารกระทรวงแรงงาน หารือกับ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณาจารย์ของจุฬาฯ เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ที่ผ่านมา ในเรื่องความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (National Labour Information Center : NLRC) และพัฒนาระบบ Big data ด้านแรงงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด (Disruptive technology) และปัญญาประดิษฐ์ (AI ) ที่ส่งผลต่อตลาดแรงงานในระบบนอกระบบ และผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ ก.แรงงาน และ จุฬาฯ จะร่วมกันจัดตั้งคณะทำงานและกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์การดำเนินงาน อันนำไปสู่ศูนย์ที่สามารถบูรณาการและบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านแรงงานของประเทศได้อย่างครบวงจร รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัยประเด็นด้านแรงงาน ยกระดับการพัฒนาฐานข้อมูลและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย รวมถึงเป็นฐานข้อมูลที่ทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ สามารถวางแผนอนาคตในการพัฒนาแรงงานให้ก้าวทันและรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์, 2/11/2561
ลงวันที่ 07/11/2018 10:26:45
จำนวนผู้ชม 713
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ