SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สนช.เห็นชอบ กม.ขึ้นเงินเดือน 3 องค์กรใหญ่ ประธานศาล รธน.เงินเดือน 1.38 แสนบาท ประธานองค์การอิสระและอัยการสูงสุด รับ 1.3 แสนต่อเดือน

สนช.เห็นชอบ กม.ขึ้นเงินเดือน 3 องค์กรใหญ่ ประธานศาล รธน.เงินเดือน 1.38 แสนบาท ประธานองค์การอิสระและอัยการสูงสุด รับ 1.3 แสนต่อเดือน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สนช.เห็นชอบ กม.ขึ้นเงินเดือน 3 องค์กรใหญ่ ประธานศาล รธน.เงินเดือน 1.38 แสนบาท ประธานองค์การอิสระและอัยการสูงสุด รับ 1.3 แสนต่อเดือน, ข้อมูลเกี่ยวกับ สนช.เห็นชอบ กม.ขึ้นเงินเดือน 3 องค์กรใหญ่ ประธานศาล รธน.เงินเดือน 1.38 แสนบาท ประธานองค์การอิสระและอัยการสูงสุด รับ 1.3 แสนต่อเดือน

สนช.เห็นชอบ กม.ขึ้นเงินเดือน 3 องค์กรใหญ่ ประธานศาล รธน.เงินเดือน 1.38 แสนบาท ประธานองค์การอิสระและอัยการสูงสุด รับ 1.3 แสนต่อเดือน

27 ก.ย. 2561 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบกับร่างพ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบอื่นขององค์กรต่างๆเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายพร้อมกันจำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1.สนช.มีมติเอกฉันท์ 171 คะแนนเห็นชอบร่างพ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยกำหนดให้ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รับเงินเดือน 81,920 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวม 131,920 บาท ส่วนผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์อิสระดังกล่าว ได้รับเงินเดือน 80,540 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท รวม 123,040 บาท

2.สนช.มีมติเอกฉันท์ 172 คะแนนเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยกำหนดให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับเงินเดือน 83,090 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 55,000 บาท รวม 138,090 บาท ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับเงินเดือน 81,920 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวม 131,920 บาท

3.สนช.มีมติเสียงข้างมาก 166 ต่อ 1 คะแนนเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ โดยกำหนดให้อัยการสูงสุด ได้รับเงินเดือน 81,920 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวม 131,920 บาท

ที่มา: มติชนออนไลน์, 27/9/2561
ลงวันที่ 01/10/2018 16:49:41
จำนวนผู้ชม 708
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ