ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รมว.แรงงาน หารือกับเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล หวังขยายตลาดแรงงานไทย และหาแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานไทยลักลอบเข้าทำงานในเกาหลีผิดกฎหมาย

รมว.แรงงาน หารือกับเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล หวังขยายตลาดแรงงานไทย และหาแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานไทยลักลอบเข้าทำงานในเกาหลีผิดกฎหมาย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รมว.แรงงาน หารือกับเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล หวังขยายตลาดแรงงานไทย และหาแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานไทยลักลอบเข้าทำงานในเกาหลีผิดกฎหมาย, ข้อมูลเกี่ยวกับ รมว.แรงงาน หารือกับเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล หวังขยายตลาดแรงงานไทย และหาแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานไทยลักลอบเข้าทำงานในเกาหลีผิดกฎหมาย

รมว.แรงงาน หารือกับเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล หวังขยายตลาดแรงงานไทย และหาแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานไทยลักลอบเข้าทำงานในเกาหลีผิดกฎหมาย

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทย โดยได้พบปะและหารือข้อราชการกับนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และมอบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปี 2561 จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

ทั้งนี้ สาธารณรัฐเกาหลีมีนโยบายการจ้างแรงงานต่างชาติ โดยอนุญาตให้แรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานด้วยระบบ (Employment Permit System : EPS) มาตั้งแต่ปี 2547 เพื่อคุ้มครองโอกาสในการทำงานของคนเกาหลี และแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยอนุญาตให้นายจ้างที่ไม่สามารถว่าจ้างแรงงานในประเทศ สามารถว่าจ้างแรงงานต่างด้าวในจำนวนที่เหมาะสมอย่างถูกกฎหมาย เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างชาติ ซึ่งกระทรวงการจ้างงานและแรงงานสาธารณรัฐเกาหลีจะเป็นผู้คัดเลือกประเทศผู้ส่งแรงงานและกำหนดโควตาของแรงงานต่างชาติแต่ละปี รวมทั้งกำหนดเพดานการจัดส่งแรงงานต่างชาติแต่ละประเทศ ซึ่งสาขาอาชีพที่อนุญาตให้ทำงานภายใต้ระบบ EPS ได้แก่ การผลิต ก่อสร้าง เกษตรและปศุสัตว์ ประมง และการบริการ เป็นต้น

จากข้อมูลสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐเกาหลี ณ เดือน พ.ค. 2561 พบว่า มีคนไทยพำนักในสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 174,443 คน เป็นแรงงานไทยที่ไปทำงานถูกต้อง จำนวน 296,676 คน ในเดือน ก.ย. 2559 มีแรงงานไทยเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลีและลักลอบทำงานจำนวน 55,637 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6 ของจำนวนคนไทยทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี นอกจากนี้ สภาพปัญหาของแรงงานไทยที่ไปทำงานในระบบ EPS ข้อมูล ณ เดือน ก.ย. 2559 มีจำนวน 24,552 คน พบว่า อาศัยอยู่เกินกำหนดจำนวน 2,836 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ของแรงงาน EPS ทั้งหมด

ที่มา: Voice TV, 27/9/2561
ลงวันที่ 01/10/2018 16:49:21
จำนวนผู้ชม 681
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55402 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน