SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เสนอตั้งกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

เสนอตั้งกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เสนอตั้งกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย, ข้อมูลเกี่ยวกับ เสนอตั้งกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

เสนอตั้งกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค รองเลขาธิการ ศูนย์ประสานงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือ CHES เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) มีมติเสนอให้ รมว.ศึกษาธิการ ทบทวนให้มีกองทุนเพื่อพัฒนา การอุดมศึกษาใน พ.ร.บ.การอุดมศึกษานั้น ถือเป็นเรื่องที่ดีและควรที่จะกำหนดให้มีกองทุนสวัสดิการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเพิ่มเติมในร่างดังกล่าวด้วย เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกในการกำกับด้านงบประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษาในด้านสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาเล่าเรียนบุตร และค่าที่พัก เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ขวัญกำลังใจ ความมั่นคงและความศรัทธาในวิชาชีพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกลับคืนมา ซึ่งเรื่องนี้มีความสำคัญมากและต้องชี้แจงต่อกระทรวงการคลังให้เข้าใจ ถึงเหตุผลและความจำเป็นการทบทวนกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา รวมทั้งกองทุนสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทั่วประเทศด้วย

"พนักงานมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมีกว่าแสนคน สามารถเอื้อต่อการบริหารจัดการในรูปแบบของกองทุนได้ โดยการกำหนดรูปแบบการให้สวัสดิการต่างๆ เพราะปัจจุบันพนักงานมหาวิทยาลัยได้จ่ายเงินให้กับระบบประกันสังคมอยู่แล้ว ดังนั้นควรมีการนำเงินดังกล่าวมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบ การให้สวัสดิการด้านสุขภาพจากการทำประกันสังคมมาใช้สิทธิประกันสุขภาพของสำนักงานหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อลดความซ้ำซ้อนในด้านสิทธิประกันสุขภาพขั้นต่ำที่พึงมีพึงได้จากสวัสดิการของรัฐปกติ และสามารถนำเงินกองทุนสวัสดิการฯไปซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมจากภาคเอกชน ที่ สปสช.ยังไม่สามารถจ่ายได้ เป็นต้น" รศ.ดร.พัทธนันท์กล่าว

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์, 20/9/2561
ลงวันที่ 28/09/2018 11:24:14
จำนวนผู้ชม 682
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ